Gå til indhold

ledige

Socialpædagogernes a-kasse udvalgt til nyt projekt

Fra næste år overtager Socialpædagogernes a-kasse ansvaret for at få de ledige medlemmer i job. A-kassen er en af de ni a-kasser, som er udvalgt til at deltage i et forsøgsprojekt om kontaktforløbet til nyledige.

3. april 2019

Artikel
findjob.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

I dag er det jobcentrenes opgave at hjælpe ledige i job, men i de næste fire år overtager ni udvalgte a-kasser kontakten til de ledige de første 3 måneder af ledighedsperioden. Socialpædagogernes a-kasse er blandt de udvalgte og en af blot tre a-kasser, som deltager i forsøget i næsten alle landets kommuner.

Formand for Socialpædagogernes a-kasse Michael Madsen er rigtig godt tilfreds med, at Socialpædagogernes a-kasse er blevet udvalgt:

– Vi tror på, at vores medlemmer vil se det som en fordel, at deres tidlige kontaktforløb bliver varetaget af deres a-kasse. Forsøget giver os muligheden for at yde en endnu bedre håndsrækning til de ledige på deres vej tilbage i job, siger Michael Madsen.

Det er det såkaldte kontaktforløb, a-kasserne overtager. Altså den indsats, som de nyledige modtager på jobcentrene i deres opsigelsesperiode og i de første tre måneder af deres ledighed.

– I dag skal de ledige medlemmer til samtaler både hos os og i jobcentret. I forsøgsperioden skal de kun have kontakt med os. Det vil give større ro for det enkelte medlem, siger Michael Madsen.

Kender arbejdsmarkedet
Det bliver Socialpædagogernes team af jobkonsulenter, som skal stå for kontakten til de nyledige medlemmer. De har kendskabet til det socialpædagogiske arbejdsmarked og rådgiver og vejleder i forvejen medlemmerne om jobsøgning.

– Fordelen ved, at det er os - og ikke jobcentret, der skal stå for kontaktforløbet - er, at vi har et rigtig godt kendskab til både medlemmerne og det arbejdsmarked, de skal ud og finde job på, siger a-kasseformanden.

Indsatsen i opsigelsesperioden vil bestå af råd og vejledning om jobsøgning, afklaring af fremtidigt jobmål, sparring om konkrete ansøgninger og vejledning om uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder. Og i det omfang, det er relevant for det enkelte medlem, vil a-kassen tilbyde jobformidling til konkrete stillinger.

Socialpædagogernes ledige medlemmer er for størstepartens vedkommende allerede i dag hurtigt tilbage i job. Det samme billede tegner sig for vores dimittender, som også relativt hurtigt lander deres første ansættelse, forklarer Michael Madsen.

– Vi håber og tror alligevel, at vi med vores kendskab til arbejdsmarkedet kan medvirke til at endnu flere kommer tidligt i job, når vi har mere kontakt med medlemmerne.

Om projektet

Forsøget starter op 1. januar 2020 og udspringer af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats, som et bredt flertal i Folketinget indgik i august 2018. Forsøgsbekendtgørelsen bliver først fremsat når Lov om aktiv beskæftigelse er vedtaget i Folketinget.

Bliv medlem