Gå til indhold

Udrejsecenter Sjælsmark

Rapport viser psykisk mistrivsel hos asylbørn

Børn på Udrejsecenter Sjælsmark har det markant dårligere end jævnaldrende børn. Det viser ny rapport fra Røde Kors, der anbefaler flere specialiserede tilbud til børnene. ’Brug socialpædagogik til at give børnene et frirum’, siger Socialpædagogerne

5. april 2019

Artikel
Sjælsmark-gruppefoto-web.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Ricky John Molloy

Nedsat appetit. Hyppige mareridt. Problemer med at sove. Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark har signifikante symptomer på psykisk mistrivsel, viser ny rapport fra Røde Kors, der bygger på en systematisk psykologisk screening af 56 børn i 26 familier på Udrejsecenter Sjælsmark.

Rapporten konkluderer, at seks ud af ti børn på udrejsecenteret sandsynligvis ville blive diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose, hvis de blev udredt - og halvdelen af de 11-17 årige har symptomer på PTSD. Ifølge psykologerne bag undersøgelsen giver resultaterne anledning til bekymring, fordi der er tale om mistrivsel i en sådan grad, at der er en reel risiko for, at børnene stagnerer i deres udvikling, og at deres aktuelle symptomer bliver kroniske.

Alle skal behandles værdigt
– Det er trist at læse om så alvorlig mistrivsel hos børn og unge på Sjælsmark. Det får mig til at tænke på, hvor vigtigt det er, at vi i Danmark behandler alle mennesker med værdighed og anstændighed uanset hvilken situation, de er i. Og her taler vi altså om børn, siger Verne Pedersen, forbundsnæstformand i Socialpædagogerne.

Tidligere på året beskrev vi i Fagbladet Socialpædagogen, hvordan socialpædagoger på Udrejsecenter Sjælsmark er med til at give børnene et frirum, hvor de får lov til at være børn som alle andre. Socialpædagoger, som arbejder i bl.a. udrejsecentrets børnehave og fritidsklub.

Læs artiklen ’Vi er børnenes frirum’

Flere specialiserede tilbud
Netop disse specialiserede tilbud og fritidsaktiviteter bør prioriteres højere og tilføres flere ressourcer, lyder nogle af anbefalingerne i Røde Kors rapporten. De nuværende tilbud til børn og unge på Sjælsmark presses af, at børnene ofte er udadreagerende og konfliktsøgende eller indadvendte eller stille. Og det stiller krav om høj grad af faglighed, fremgår det.

Vi bakker naturligvis op om anbefalingerne om, at der er brug for høj specialiseret faglighed

Verne Pedersen, forbundsnæstformand Socialpædagogerne

To af anbefalingerne lyder således, at Børnehaven på Udrejsecenter Sjælsmark bør ses som et specialiseret tilbud til børn med særlige behov og derfor med højere normering - og at der bør være udvidede åbningstider og afsættes flere ressourcer til klubtilbuddene, så pædagogerne har bedre muligheder for at gennemføre voksenstyrede aktiviteter med mindre børnegrupper.

Ja tak til høj faglighed
– Når nu Røde Kors konkluderer, at de her børn og unge mistrives, og at de har brug for et specialiseret tilbud med høj faglighed, ja så er det naturligvis det, vi bør give dem. Vi ved, at netop socialpædagoger kan være med til at give disse børn et åndehul i en presset hverdag, så vi bakker klart op om anbefalingerne om, at der er brug for høj specialiseret faglighed, siger Verne Pedersen.

Hun tilføjer, at det i høj grad handler om at gøre børnene til hele mennesker og give dem de bedste muligheder for et godt liv.

– Vi ved jo, at selv børn i de mest udsatte situationer senere i livet kan trække på gode oplevelser, gode relationer og følelsen af, at der er nogen, der har set dem og anerkendt dem. De oplevelser kan socialpædagoger være med til at give dem med i bagagen, når de skal videre i livet.

Læs rapporten Trivsel hos børn på Udrejsecenter Sjælsmark

Røde Kors anbefaler

Med afsæt i undersøgelsens konklusion har Røde Kors bl.a. følgende konkrete anbefalinger:

1) Specialiseret børnehavetilbud
Børnehaven på Udrejsecenter Sjælsmark bør ses om et specialiseret tilbud til børn med særlige behov og derfor med højere normering. Det vil gøre det muligt for fagpersonale at arbejde mere intensivt med indsatser målrettet det enkelte barns behov og familien samlet set.

2) Flere fritidstilbud i klub
Klubtilbuddene giver børn og unge et helt nødvendigt frirum, hvor de kan udvikle sig gennem leg, samvær og venskaber. Røde Kors anbefaler at udvide åbningstider for klubben og afsætte flere ressourcer til personale, så pædagogerne har bedre muligheder for at gennemføre voksenstyrede aktiviteter med mindre børnegrupper.

3) Et styrket skoletilbud
Røde Kors anbefaler, at skoletilbuddet tilrettelægges og forbedres, så der i højere grad tages hensyn til børnenes individuelle behov.

4) Familierne skal have selvhushold
Røde Kors anbefaler, at alle familier på Udrejsecenter Sjælsmark får mulighed for selv at lave mad, og at adgang til køleskab, elkoger og mikroovn bør være standard.

 

 

Bliv medlem