Gå til indhold

Borgerøkonomi

I lære som økonomisk ansvarlig

Med inspiration fra ’Luksusfælden’ og med Matadorpenge får udviklingshæmmede styr på deres økonomi. Socialpædagogen tog med på kurset ’Mine egne penge’, hvor tre udviklingshæmmede borgere delte ud af deres dybt købte erfaringer med kviklån og telefonsalg

2. april 2019

Artikel
Borgerøkonomi-1.jpg

Forfatter: Jakob Rohde-Brøndum

Foto: Kissen Møller Hansen

Udviklingshæmmede er særligt udsatte, når hurtige sælgere lokker med billige abonnementer eller dyre kviklån. Det ved Sally Tegllund alt om.

– Jeg har haft en gæld på 300.000 kroner, fordi min bank bare blev ved med at låne mig og min ekskæreste penge. Vi havde ikke overblik over vores økonomi, og det blev først stoppet, da mine hjemmevejledere fik det stoppet i banken, fortæller hun.

Sally Tegllunds delte sin personlige historie med andre udviklingshæmmede borgere i Bofællesskabet Broagervej i Allingåbro på Djursland, hvor Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) i februar afholdt kurset ’Mine egne penge’.

Kurset er udviklet, så udviklingshæmmede kan få et bedre overblik over deres økonomi og samtidig blive advaret imod de mange faldgruber, der er forbundet med både kviklån og hurtige telefonsælgere.

– Det er virkelig godt med et økonomikursus. Vi sidder tit med problemstillinger i forhold til borgernes økonomi. Det kan være leasingaftaler eller forskellige abonnementer, som vi så skal hjælpe borgerne med at komme ud af. Så det er rigtig godt, hvis vi kan få nogle redskaber til at hjælpe dem endnu mere, siger Lone Pedersen, som arbejder som bostøtte i bofællesskabet.

Mange af vores borgere mangler overblik over deres økonomi og forståelse for de mest elementære begreber, så det er rigtig godt, at de visuelt får øvet, hvordan man styrer sin økonomi.

Lone Pedersen, bostøtte i Bofællesskabet Broagervej

Leger luksusfælden
Bofællesskabet Broagervej er egentlig et botilbud til voksne med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Men denne aften var kurset målrettet udviklingshæmmede, som alle bor i eget hjem og styrer deres egen økonomi. Borgere, der benytter sig af tilbuddet ’Torsdagsbostøtten’.

– Hver torsdag afholder vi Torsdagsbostøtten. Her skiftes vi til at lave mad og fx arrangere hytteture og lignende aktiviteter, og borgerne bruger også aftenerne til at få et socialt netværk, fortæller Rena Pind, som også arbejder som bostøtte på Broagervej.

På en-dagskurset om økonomi og egne penge øver deltagerne sig bl.a. i at lave et budget og lægge de faste udgifter op med matadorpenge, som man kender det fra TV3-programmet ’Luksusfælden’. Undervejs kommer de omkring emner som gæld og opsparing, selvbestemmelse, gode råd til en sund økonomi samt en ordleg, hvor deltagerne får forklaret de mest almindelige økonomiske ord og begreber.

– Det kan være fristende at optage et hurtigt lån, når I står i butikken og ser noget, som I gerne vil købe. Men det bliver dyrt i den sidste ende, og I kan ende med at stå med en stor gæld, advarede projektchef i ULF Jane Jensen, som har udviklet kurset.

Gode råd til dig, der arbejder med borgerøkonomi

  • Få et godt samarbejde med borgerens pårørende
  • Lav en budgetkonto
  • Brug evt. koder, borgeren ikke kan huske
  • Tilmeld  borgeren Robinsonlisten, så borgeren bl.a. kan undgå telefonsælgere
  • Afmeld reklamer for at undgå fristelser

Kilde: Udviklingshæmmedes Landsforbund

Gør kursisterne selvhjulpne
Mange af kursisterne har selv oplevet at blive ringet op af sælgere, og de derfor lyttede intenst til de mange gode råd.

– Hvis I er i tvivl om, hvor meget I skal betale på afbetaling, kan I altid gange afdraget med det antal måneder, som lånet kører, så har i det samlede beløb, understregede Jane Jensen på kurset, hvor der også bliver serveret masser af gode råd om brugen af NemID og de mange udfordringer, som den digitale udvikling giver.

Efter kurset får deltagerne også udleveret træningsmateriale, som trinvist gør dem mere selvhjulpne og bedre til at forstå deres egen økonomi.

– Mange af vores borgere mangler overblik over deres økonomi og forståelse for de mest elementære begreber, så det er rigtig godt, at de visuelt får øvet, hvordan man styrer sin økonomi, siger Lone Pedersen.

Kursusmaterialet er udviklet af ULF under projektet ’Jeg styrer selv min økonomi’ i tæt samarbejde med Vejle og Kolding kommune. Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Satspuljen 2014.

Uddannet som borgervejledere
ULF uddanner selv borgervejledere, som er voksne personer med særlige behov, som er uddannet i at holde foredrag om eget liv og egne erfaringer. Der altid borgervejledere med, når ULF holder kurser og foredrag - og de bidrager med egne konkrete eksempler og oplevelser.

– Det er helt bevidst, at vi har valgt at inddrage borgerne i projektet. Borgervejlederne er i øjenhøjde med kursusdeltagerne, som ikke er flove over at fortælle om deres problemer, når det er ligesindede, de møder på kurset. Det gør kurset mere levende og spændende, og vi ved af erfaring, at når udviklingshæmmede lytter til et foredrag med en borgervejleder, er de meget mere optaget af det, fordi de føler at de kan spejle sig i det, og de føler, at borgervejlederen er en, der forstår dem, siger projektchef i ULF Jane Jensen, som har udviklet kurset.

Fakta om kurset: 'Mine egne penge'

Kurset 'Mine egne penge' er lavet for at give udviklingshæmmede redskaber, så de bedre selv kan styre deres privatøkonomi.

På kurset lærer kursisterne gode regler for sund økonomi, brug af NemID, budgetlægning og opsparing, og de får viden om, hvad man skal være opmærksom på, hvis man køber varer på nettet, optager lån eller køber på afbetaling.

Kursusmaterialet er udviklet af ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund) under projektet 'Jeg styrer selv min økonomi' i tæt samarbejde med Vejle og Kolding kommune. Projektet blev finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Satspuljen 2014. Projektperioden var fra 2014-2018.

ULF afholder kurser over hele landet.

Læs mere på mineegnepenge.dk

Frivilligt i RKI
På kurset i Allingåbro var Sally Tegllund, Rasmus Thomsen og Louice Andersen med som borgervejledere. De fortalte alle deres historier, som gjorde stort indtryk på kursusdeltagerne. Som fx eksemplet med Sally Tegllund, som oparbejdede en gæld på 300.000 kr. Hun fik siden lavet en aftale med banken, så hun kun skulle tilbagebetale 60.000 kr. - og efter to år var hun gældfri.

– Jeg havde svært ved at sige nej, så jeg blev også frivilligt oprettet i RKI, så jeg ikke kunne låne flere penge. Men nu har jeg fået styr på min økonomi, så jeg har sparet op til en ny mobiltelefon, fortalte Sally Tegllund på kurset, hvor hun helt tydeligt nød at dele ud af sine erfaringer.

– Det er virkelig fedt at hjælpe andre, så de ikke kommer i den samme situation som mig. Når vi er sammen med normale, kan man måske føle, at der bliver set lidt ned på os. Men her er vi ens og har oplevet de samme ting, så det er måske nemmere for mig at forklare tingene, så andre ikke havner i de samme faldgruber, lød det fra Sally Tegllund.

Veninder på Sølund
En af de kursister, som engageret lyttede til Sally Tegllunds dyrt købte erfaringer, var Charlotte Juul fra Allingåbro. Den 47-årige førtidspensionist er flere gange blevet ringet op af telefonsælgere, som prøver at prakke hende alverdens produkter på.

– Jeg kan ikke læse og kan ikke rigtigt forstå alle de økonomiske ting, så jeg har ikke overblik over konsekvenserne. Derfor er det rigtig godt, at vores bostøtter har taget initiativ til et kursus, siger Charlotte Juul og tilføjer, at især borgervejlederne gør kurset endnu bedre.

– Det er rigtig godt, at de er udviklingshæmmede lige som os andre. Vi taler om de samme ting og har de samme udfordringer, og så er jeg lige blevet venner med Sally og Louice, som jeg skal mødes med på Sølund Festivalen, fortæller Charlotte Juul.

Ud over borgervejledere er der i en lang række kommuner også blevet uddannet økonomivejledere blandt personalet på handicapområdet. Uddannelsen kan fremadrettet købes gennem ULF’s kursusvirksomhed.

Socialpædagoger oplever problemer med dårlige køb

Mange socialpædagoger på bosteder og andre tilbud for fx udviklingshæmmede eller hjerneskadede oplever, at borgerne får problemer med kviklån og dyre impulskøb. Det viser en medlemsundersøgelse, som Socialpædagogerne lavede i 2018 med svar fra 240 medlemmer, der alle arbejder med udviklingshæmmede, hjerneskadede eller andre borgere med kognitive funktionsnedsættelser.

Lige knap halvdelen havde oplevet, at borgere enten tog kviklån eller indgik større købsaftaler om fx en scooter, et tv eller en mobiltelefon uden at kunne overskue de økonomiske konsekvenser.

Læs mere i artiklen 'Udviklingshæmmede narres til dårlige køb' i Socialpædagogen nummer 2, 2019 - eller på socialpaedagogen.sl.dk

Bliv medlem