Gå til indhold

Underretning

Gammel kending stod bag Nelton

Det er ikke første gang, at manden, som stod bag opholdsstedet Nelton, får taget sin godkendelse. Selv mener 73-årige Jes Jørgen Simmelsgaard dog, at Nelton godt kunne have fortsat

29. april 2019

Artikel
Nelton---gammel-kending-stod-bag.jpg

Forfatter: Malene Skov Jensen

Foto: Tao Lytzen

Opholdsstedet Nelton ApS blev den 1. april 2018 købt af JBU Center ApS, som er ejet af 73-årige Jes Jørgen Simmelsgaard, der også er formand for selskabets bestyrelse. Han købte Nelton sammen med en pædagog, som blev leder for opholdsstedet.

Jes Jørgen Simmelsgaard er kendt og berygtet i branchen og har tidligere stået bag en række opholdssteder, som ikke eksisterer længere. I 2011 blev han af Jammerbugt Kommune frataget sin godkendelse til at drive seks opholdssteder for børn og unge på grund af kritisable forhold, dårlig bemanding, dårlige fysiske forhold og uretmæssig brug af overskuddet til private formål.

Den 31. januar i år tog Socialtilsyn Nord godkendelsen til at drive opholdssted fra JBU Center ApS. Det skete, fordi socialtilsynet var alvorligt bekymret for borgernes sikkerhed og sundhed på opholdsstedet Nelton, og fordi der ikke var den fornødne samlede kvalitet i tilbuddet.

Hertil mente socialtilsynet, at kvaliteten i tilbuddet var så lav, at det ikke var sandsynligt, at JBU Center ApS inden for en rimelig periode ville kunne rette op på forholdene.

Uforsvarlig økonomistyring
Jes Jørgen Simmelsgaard er enig i, at der var bekymrende forhold på Nelton. Men her holder enigheden med socialtilsynet også op:

– Det er korrekt, at der var bekymrende forhold på Nelton, fordi den tidligere leder ikke havde styr på tingene. Det tog bestyrelsen sig af, og vi fik hurtigt bragt orden i forholdene. Bestyrelsen tog ansvaret på sig, vi fik styr på tingene, og vi kunne sagtens have fortsat med at drive Nelton. Men socialtilsynet valgte at tro på medarbejderne, siger han.

I den meget store mængde af kritikpunkter i tilsynsrapporten skriver Socialtilsyn Nord bl.a., at selvom Nelton var økonomisk nødlidende, så udbetalte bestyrelsesformand Jes Jørgen Simmelsgaard hver måned en løn til sig selv på gennemsnitligt 68.600 kr. Det var penge, som gik fra ressourcerne til den borgernære kontakt, og socialtilsynet vurderer, at det var uforsvarlig forvaltning af offentlige midler.

Også dette afviser Jes Jørgens Simmelsgaard:

– De første tre måneder, efter vi overtog opholdsstedet, arbejdede jeg, hvad der svarer til ti måneder. Så jeg har faktisk fået mindre i løn, end jeg måtte, siger han.

Forargelse og frustration
Nelton lukkede den 31. januar i år. Tilbage sidder socialpædagog Sheila De Wit og er frustreret over, at Jes Jørgen Simmelsgaard overhovedet kunne få lov til at drive et opholdssted. Hun var ansat på Nelton i fem måneder og fik sagen til at rulle, da hun underrettede socialtilsynet:

– Jeg er forarget over, hvordan han og andre kan fortsætte med at drive opholdssteder. De tænker kun på profit, mens medarbejderne får dårlig løn og elendige arbejdsforhold. Det går ud over de unge, som jo burde få den bedst mulige hjælp. Men i stedet bliver de unge gjort til en forretning, siger Sheila De Wit.

Socialtilsyn Nord skriver i et skriftligt svar til Socialpædagogen, at socialtilsynet vurderer et tilbuds generelle kvalitet ud fra en samlet og konkret vurdering, og at de ikke kan afvise at godkende et tilbud med henvisning til, at indehaveren tidligere har fået frataget sin godkendelse:

’Som led i den generelle godkendelse af et botilbud skal socialtilsynet ikke godkende ejerkredsen, og socialtilsynet kan derfor fx ikke lovligt afvise at godkende et tilbud med henvisning til, at en tidligere tilsynsmyndighed har truffet afgørelse overfor en bestemt indehaver’, skriver Socialtilsyn Nord.

Dermed vil Jes Jørgen Simmelsgaard og JBU Center ApS i princippet kunne fortsætte med at drive opholdssteder for udsatte unge i fremtiden, hvis tilbuddet vel at mærke kan opnå godkendelse:

’JBU Center ApS vil - som alle andre der ønsker at oprette et tilbud - kunne ansøge om at blive godkendt efter lov om socialtilsyn’, skriver Socialtilsyn Nord. 

Fakta om sagen

JBU Center ApS mistede sin godkendelse til at drive opholdssted den 31. januar i år, fordi Socialtilsyn Nord var alvorligt bekymret for borgernes sikkerhed og sundhed, og fordi der ikke var den fornødne samlede kvalitet på opholdsstedet Nelton. Hertil mente socialtilsynet, at det ikke var sandsynligt, at JBU Center inden for en rimelig periode ville kunne rette op på forholdene i tilbuddet.

Socialtilsynet skriver, at JBU Center ikke formåede at:

  • Forebygge vold og overgreb i tilbuddet.
  • Sikre de unges sundhed og trivsel, herunder overholdelse af magtregler.
  • Sikre kompetent ledelse i tilbuddet.
  • Sikre adgang til tilstrækkeligt personale med tilstrækkelige kompetencer.
  • Skabe gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.
  • Sikre sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet.

 

 

Bliv medlem