Gå til indhold

Anbragte børn

Skarp kritik i sager om plejebørn

Barnets tarv skal i højsædet. Sådan lyder budskabet fra børne- og socialministeren, der retter en skarp kritik mod kommunerne i kølvandet på sager om plejebørn, der fjernes efter vederlags-strid

12. marts 2019

Artikel
pexels.com_hidden_child_B.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: pexels.com

Som reaktion på sagen om et 12-årigt plejebarn, mod sin vilje skulle fjernes fra plejefamilien efter en økonomisk strid, har børne- og socialminister Mai Mercado (K) nu sendt et kritisk brev til Guldborgsunds borgmester, som fagbladet Socialpædagogen har fået aktindsigt i.

I brevet kritiserer socialministeren kommunen og pointerer, at det ’i sidste ende er kommunen, som har ansvaret for et anbragt barn og dermed også ansvaret for, at barnet trives og ikke påvirkes af et dårligt forhandlingsforløb.’ Hun gør det også helt klart, at hun forventer, at kommunen ’fremadrettet sikrer, at kommunens nye vederlagsmodel tager udgangspunkt i dialog med plejefamilier og sikrer tilstrækkeligt fleksible rammer, så konflikter om løn ikke kommer til at stå i vejen for det, der er til barnets bedste.’
Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen, er meget tilfreds med brevet.

– Nogle familieplejere føler sig følelsesmæssigt afpresset til at gå ned i vederlag, fordi kommunen ellers truer med at fjerne barnet. Men her siger ministeren jo helt klart, at kommunerne skal strække sig langt for at undgå, at en vederlags-konflikt går ud over barnet, siger hun.

Godt argument
Verne Pedersen mener, at brevet kan og skal bruges som argument i tilsvarende sager – og over for Kommunernes Landsforening.

– Vi mener jo, at vederlags-stridigheder kun kan minimeres, hvis der kommer klare, forpligtende aftaler mellem parterne på området, så såvel kommuner som plejefamilier ved, hvad de har at rette sig efter. Og kommunerne må også have en større interesse i klare aftaler, når ministeren har understreget, at de ikke bare kan tvinge en vederlagsnedsættelse igennem, siger hun.
Socialministeren var den 21. februar kaldt i åbent samråd om ’kommunernes praksis for ændring af anbringelsessted for anbragte børn’ - hvor hun bl.a. lagde afstand til den såkaldte ’omvendte incitamentsmodel’, hvor plejefamiliens aflønning afhænger af plejebarnets udvikling.

– Det har været meget magtpåliggende for mig at få KL til at se behovet for en gennemsnitsmodel, og det er også lykkedes, sagde hun med henvisning til, at KL netop nu arbejder med at udvikle en anbefaling til en vederlagsmodel.

Ministeren sagde på samrådet, at hun forventer, at 2019 bliver året, hvor KL kommer til at lave en anbefaling.

Bliv medlem