Gå til indhold

Chikane

Sådan forebygger du krænkelser på job

Det kan have store personlige omkostninger, hvis man udsættes for fx mobning eller uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet. En ny vejledning fra Arbejdstilsynet giver tips til at forstå og forebygge krænkende handlinger

8. marts 2019

Artikel
krænkelsesguide-til-web.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

En smålummer bemærkning. Et kram, der varer lidt for længe. Et håndfast klask bagi. Eller breve og beskeder med seksuelt krænkende indhold, som socialpædagog Karina Seidelin blev udsat for og fortæller om i nærværende fagblad.

Omkring hver 14. socialpædagog oplever uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet - i langt de fleste tilfælde kommer opmærksomheden fra de borgere, socialpædagoger arbejder med. Det viser Socialpædagogernes seneste arbejdsmiljøundersøgelse fra 2017.

Men nu er der ny inspiration at hente til arbejdet med at håndtere og forebygge forskellige typer uønsket seksuel opmærksomhed - og ikke mindst aftabuisere et emne, som for mange kan være rigtig svært at tale højt om. Arbejdstilsynet har netop lanceret en ny vejledning, der handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder seksuel chikane og mobning.

Egen oplevelse central
Den nye vejledning erstatter den seneste vejledning fra 2002 og beskriver, hvordan man skal forstå, forebygge og håndtere forskellige krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter - og slår i sin definition fast, at der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er her en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på. Og der uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. 

Uden at lægge en fast standard for, hvad en krænkende handling er, så er det overordnede budskab i vejledningen, at man altid skal tage det alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet. Det samme gælder for vidner og medarbejdere, som oplever at blive uretmæssigt anklaget for krænkende handlinger som fx seksuel chikane eller mobning.

Inspiration til tillidsvalgte og ledere

Også BFA (BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration) har udgivet et helt nyt hæfte med værktøjer til, hvordan man forebygger krænkende handlinger af seksuel karakter. Det henvender sig primært til AMR, TR, lederne, MED og SU - og giver bl.a. følgende gode råd:

 • Tal om det! Det er med til at bryde tabuet.
 • Få styr på jeres retningslinjer. De skal signalere, at uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende handlinger ikke er acceptabelt.
 • Få beredskabsplanen på plads, så alle ved, hvad de kan og skal gøre, hvis det sker på jeres arbejdsplads.
 • Giv ledelsesmæssig og kollegial støtte, hvis det sker.
 • Sørg for en god introduktion til arbejdet. Klæd alle - og især unge, vikar og nyansatte på til opgaverne.

Du finder hæftet ’Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter’ på dette link.

Gode råd til forebyggelse

I Arbejdstilsynets vejledning anbefales bl.a. følgende initiativer til at forebygge krænkende handlinger:

 • Fælles og velkendte normer og værdier for den adfærd, som medarbejdere og ledere forventes at udføre og den adfærd, som ikke tolereres.
 • Klare retningslinjer og klare forventninger i forhold til de ansattes ansvarsområder.
 • Uddannelse, der sikrer, at ledelsen og evt. nogle af de ansatte har kompetence til at håndtere krænkende handlinger.
 • Klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, hvis der forekommer eller opstår mistanke om krænkende handlinger - og for, hvor ansatte kan klage og få rådgivning.
 • Der skal være et arbejdsmiljø, hvor det er trygt at informere om krænkende adfærd.
 • Klare retningslinjer for konflikthåndtering - og for rehabilitering af ansatte, der er blevet syge pga. krænkende handlinger.
 • Klare sanktioner over for uacceptabel adfærd.

Hent hele vejledningen på amid.dk

Bliv medlem