Gå til indhold

Psykiatriske sengepladser

Ny lov skal gøre det lettere at visitere

Folketinget har netop vedtaget en ny lov, der fra april i år gør det lettere at visitere borgere til de 150 særlige psykiatriske sengepladser

21. marts 2019

Artikel
Satspulje-B-Rasmus-Baaner.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Rasmus Baaner

Godt et år er der gået, siden de allerførste særlige psykiatriske sengepladser åbnede i Vejle. Her blev der pr. 1. marts 2018 oprettet 15 særlige døgnpladser til patienter med svær psykisk sygdom, eventuelle misbrugsproblemer og udadreagerende adfærd – og siden er der åbnet tilsvarende pladser i alle landets fem regioner, så vi i dag nærmer os de samlede 150 sengepladser.

Læs artiklen 'Pionerer i ukendt land' 

Men der har været udfordringer med at få pladserne belagt, og derfor har regeringen tirsdag den 19. marts vedtaget en ny lov, der gør det lettere at visitere til de særlige psykiatriske pladser.

Potentielt til fare for andre
Med den nye lov står det stadig fast, at en forudsætning for at blive indlagt på en af de særlige psykiatriske pladser er, at det sker med samtykke fra patienten. Til gengæld bliver kriterierne nu ændret, så det fremover ikke kun er patienter, der udgør en aktuel fare - men også patienter, der vurderes til at kunne udgøre en fare for andre, der kan blive indlagt.

Samtidig vil en formodning om en svær psykisk lidelse være tilstrækkeligt til at blive indlagt, hvor der før var krav om en psykiatrisk diagnose.

Nu skal pladserne fyldes
Til Jyllandsposten siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at hun forventer, at de pladser, der nu står tomme, fremadrettet vil blive udnyttet:

– De særlige pladser skal afhjælpe det problem, vi har set, hvor medarbejdere (på de sociale bosteder, red.) på tragisk vis har været udsat for vold og trusler og i enkelte tilfælde drab, fordi de psykiatriske patienter ikke har fået et stærkt nok psykiatrisk tilbud. Derfor er det afgørende for både medarbejderne og patienterne, at pladserne faktisk bliver udnyttet til fulde. Det forventer jeg sker med disse ændringer, siger ministeren.

Sådan lyder loven pr. 1. april 2019

Der kan visiteres til ophold på en af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, hvis patienten vurderes at være eller er i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd, har eller må formodes at have en svær psykisk lidelse og har særlige sociale problemer, hvis

1) patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri,

2) opholdet vurderes at være det bedst egnede for at kunne imødekomme patientens særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling, eller

3) opholdet på baggrund af en begrundet formodning vurderes at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

Kilde: Folketinget

Bliv medlem