Gå til indhold

Socialpsykiatrien

Kriminaliteten stiger i socialpsykiatrien

På 10 år er anmeldelser om personfarlig kriminalitet på de socialpsykiatriske botilbud fordoblet, viser undersøgelse. Hvis udviklingen skal vendes, er en stærk tværfaglig indsats nødvendig, siger Socialpædagogerne

12. marts 2019

Artikel
Gemmer-ansigt_Colourbox_1128x600.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Foto: Colourbox

Når en borger flytter ind på et socialpsykiatrisk bosted efter fx at være blevet udskrevet fra en indlæggelse i distriktspsykiatrien, har vedkommende med flere fagfolks ord brug for ro og stabilitet til at forbedre sin sindstilstand og finde tilbage til hverdagen.

Men nye tal fra Institut for Menneskerettigheder viser, at de vilkår langt fra altid er til stede.
Fra 2007 til 2016 blev antallet af anmeldelser om personfarlig kriminalitet som vold, trusler, seksuelle forbrydelser og røverier fordoblet på de socialpsykiatriske bosteder, fremgår det af instituttets nye rapport ’Vold og Trusler på Botilbud’. Mens ca. otte ud af 1.000 beboere blev ofre for personfarlig kriminalitet i 2007, var tallet i 2016 således steget til omkring 16.

En belastet psykiatri
Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle, kæder overfor DR udviklingen sammen en systematisk, årelang underprioritering af psykiatrien. En udvikling, der sætter sit præg på patienterne: 

– Det betyder, at når patienter udskrives fra de psykiatriske afdelinger til et botilbud, så er de ustabile. Dermed har botilbuddene at gøre med meget ustabile mennesker, og så forekommer de her ting, siger Gitte Ahle.
Dermed afviser hun også, at den kraftige stigning i voldsanmeldelser kan skyldes en større tilbøjelighed til at anmelde vold.

Konflikterne er blevet mere rå
I Aarhus-forstaden Højbjerg genkender Rikke Bjerregaard, der er socialpædagogisk leder for botilbuddet Kragelund, udviklingen. For beboerne har i dag markant større udfordringer end tidligere, fordi de udskrives længe før, de er klar til at indgå i de rammer, botilbuddet tilbyder. Og det kan mærkes.

For selvom antallet af konflikter efter lederens vurdering er nogenlunde uændrede, har de enkelte episoder og sammenstød mellem beboerne ændret karakter, siger hun til DR:

– Konflikterne er voldsommere i deres udtryk end tidligere. Jeg oplever, at det, der bliver sagt og gjort, er mere voldsomt. Ordene er mere truende og mere voldsomme. Det er blevet mere råt, siger Rikke Bjerregaard.

Vend udviklingen med faglighed
Ifølge Socialpædagogernes forbundsnæstformand Verne Pedersen vidner den stigende forekomst af voldsanmeldelser om et samfundsmæssigt svigt af psykisk syge borgere:

– Det er en forfærdelig udvikling, men det er vigtigt, at den kommer frem. For det faktum, at psykisk syge borgere begår personfarlig kriminalitet, vidner om, at de har brug for en hjælp, de ikke får i tilstrækkelig grad fra samfundet i dag.

Derfor er der ifølge Verne Pedersen brug for en tværfaglig oprustning af socialpsykiatrien, der sikrer borgeren den rette behandling på det rette tidspunkt: 

– Socialpsykiatrien er en uhyre vigtig del af den samlede psykiatri, da den både virker forebyggende og som aftager for de borgere, der har brug for hjælp til at komme i gang med livet igen efter en indlæggelse. Det kræver et stærkt tværfagligt korps på det enkelte botilbud, hvor socialpædagoger sammen med andre faggrupper giver borgeren de bedste forudsætninger for at komme videre.
Rapporten om voldsanmeldelser på socialpsykiatriske botilbud er den første af sin art i Danmark, men allerede sidste år berettede Folketingets Ombudsmand om manglende sikkerhed for beboere på botilbuddene.

Bliv medlem