Gå til indhold

Fif fra juristen

Husk aftaler om forsikring

Er der styr på forsikringen, hvis dit plejebarn ødelægger nogle af jeres ting? Det skal du sikre dig, anbefaler Socialpædagogernes jurist, Cathrine de Voss. Læs hendes gode råd her

27. marts 2019

Artikel
Fif_fra_juristen_1128x600px_72dpi.jpg

Forfatter: Cathrine de Voss

Socialpædagogerne får af og til henvendelser fra plejefamilier, der har fået ødelagt indbo af plejebarnet. De vil gerne vide, hvordan de står i forhold til at få erstatning.

I vejledningen til serviceloven står der, at når et barn eller ung er anbragt, er det generelt barnets eller den unges handlekommune, der bærer ansvaret for forholdene under anbringelsen, herunder forsikringsdækningen.

Der kan imidlertid normalt ikke tegnes forsikring, der dækker skader som er forvoldt af et anbragt barn eller en ung på plejefamiliens ejendom eller indbo, da barnet eller den unge indgår i husstanden.

Det er derfor en god ide at få styr på, hvordan I er stillet, hvis I skulle komme i den situation, at jeres plejebarn ødelægger indbo hos jer. Hvis det viser sig, at en sådan skade ikke er dækket af forsikringen, bør I få en aftale med kommunen om, at det er kommunen, der erstatter skader på familiens indbo eller ejendom. Hvis det viser sig, at skaden er dækket af en plejefamiliens forsikring anbefaler Socialpædagogerne, at der laves en aftale om at kommunen dækker selvrisikoen. Aftalerne bør være skriftlige.  

I KLs nyeste standardkontrakt fra februar 2019 er der som noget nyt indført et felt, hvor der netop er plads til at omtale aftaler om forsikring.

Det får du hos Socialpædagogerne som familieplejere

 • Fagforening og a-kasse
 • Dagpenge, hvis du bliver ledig
 • Stærk politisk interessevaretagelse med mange års erfaringen inden for plejefamilieområdet
 • Lønforsikring, som dækker 80 pct. af din løn i op til 6 måneder
 • Fagligt fællesskab og netværk
 • Faglige arrangementer og temadage
 • Adgang til Fagligt Selskab om udsatte børn og unge, som tilbyder faglige arrangementer og vidensdeling
 • Mulighed for efteruddannelse via PUP – Professionshøjskolernes Uddannelse for Plejefamilier
 • Digitalt nyhedsbrev målrettet familieplejere
 • Fagbladet Socialpædagogen
 • Rådgivning og bistand i forbindelse med ansættelsesretlige forhold
 • Personlig hjælp hos psykologer ved alvorlige hændelser
 • Juridisk hjælp og rådgivning
 • Mulighed for advokatbistand med ekspertise i plejefamilieområdet
 • Håndbog til plejefamilier om plejefamilieområdet og regler
 • Mulighed for pensionsordning
 • Billige forsikringer hos Alka
 • Rabat på forsikringer hos Europæiske Rejseforsikring
 • Mulighed for at tegne forsikring hos Lærernes Brandforsikring
 • Rabat i mere end 1.500 butikker med LO-plus kort og Forbrugsforeningen
 • Rabat ved køb af bøger hos udvalgte forlag
 • Gratis digitalt testamenter mv. og juridisk hjælp hos TestViva
 • Rabat på billån i AL-bank via LO-plus
 • Adgang til Facebookgruppe for plejefamilier
 • Gratis indboforsikring til nyuddannede (til og med et år efter uddannelse).
Bliv medlem