Gå til indhold

Tillidsrepræsentanter

Guide: Sådan kommer du tættere på medlemmerne

Mange tillidsrepræsentanter dækker i dag et stort antal medlemmer fordelt på flere forskellige matrikler, og det udfordrer hvervet, mener flere kredse. Derfor deler to tillidsvalgte her fem tips til, hvordan du sikrer nærværet på trods af afstanden

12. marts 2019

Artikel

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Mona Lund Jensen og Anders Kristoffer Knak Hansen befinder sig i hver sin ende af landet, men har det til fælles, at de repræsenterer mange kolleger, der arbejder uden for deres egen arbejdsplads. Det er de langt fra alene om. Ifølge ni ud af 10 kredse medfører de tiltagende afstande på arbejdspladsen, at den enkelte socialpædagog får længere til sin tillidsrepræsentant.

Men ifølge de to TR’er kan man på fem forskellige måder overvinde en del af den fysiske afstand og komme tættere på medlemmerne.

1. Vær synlig og opsøgende: Som TR skal du være mere end blot en mailadresse i dine kollegers bevidsthed. De skal kunne sætte ansigt på dig – særligt når du ikke er en del af deres arbejdsplads i dagligdagen. Så prioriter besøgene- fx ved at invitere dig selv med på et personale- eller fællesmøde. 

2. Brug de sociale medier: Facebook er et godt medie til at nå dine kolleger med det samme. Dækker du en stor organisation, er det oplagt at invitere medlemmerne ind i en lukket gruppe, hvor du kan poste relevante informationer fra kredsen og forbundet. Det må dog aldrig blive en erstatning for e-mails, da det ikke er alle, der bruger Facebook. 

3. Værn om den gode dialog: Uanset hvor formaliseret jeres TRIO-samarbejde er, er det altafgørende at have klare rammer for din dialog med arbejdsmiljørepræsentant og leder. Vær skarpe på, at I har et fælles mål for, hvad I kan bruge hinanden til, og hvordan I kommunikerer bedst muligt. Derudover besidder AMR’en ofte et dybere kendskab til miljøet på de enkelte arbejdspladser, du med fordel kan drage nytte af, hvis du ikke kommer der så ofte. 

4. Tag initiativ til at samle kollegerne: På en stor arbejdsplads med mange forskellige afdelinger, sker det sjældent eller aldrig, at kollegerne er samlet på en gang. Tænk derfor i at lave arrangementer som fx fyraftensmøder, der samler folk - og inddrag evt. medlemmer i forslag til emner. Fx kan man hyre pensionsselskabet PKA til gratis oplæg om pension i kredsene. Den slags begivenheder giver mulighed for at netværke med de kolleger, man ikke ser så ofte.

5. Udbyg din faglighed og skab dig et netværk: Tag imod forbundets tilbud om efteruddannelse og vær med, når der er temadage og lignende i din lokale kreds. Det kan give dig et netværk med andre TR’er, der står med samme udfordringer som dig.

Mona Lund Jensen er tillidsrepræsentant for 43 kolleger fordelt på 10 forskellige adresser i socialpsykiatrien i Morsø Kommune. Anders Kristoffer Knak Hansen er tillidsrepræsentant for 105 kolleger på 10 adresser i seks forskellige byer i Lolland Kommune.

Bliv medlem