Gå til indhold

anbragte børn

Flyttede anbragte børn for at spare penge

Først blev en række anbragte børn hjemtaget, fordi kommunen skulle spare penge. Nu skal de genanbringes, fordi de trives for dårligt. En menneskelig katastrofe, mener Socialpædagogerne

15. marts 2019

Artikel
drengalene.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

– Det er helt uforståeligt og rystende, at Langeland Kommune flyttede anbragte børn for at spare penge på børneområdet, mener Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen.

Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at Langeland kommune i bestræbelserne på at spare 19,5 millioner på børneområdet i perioden 2014-2019 valgte at sende seks anbragte børn retur til de biologiske forældre eller kommunens egen specialinstitution. Det skriver DR.

Kommunen mente i første omgang, at det var en god ide, at hjemtage børnene for at spare penge, men har siden måtte erkende, at flere af dem nu trives så dårligt, at kommunen har valgt at genanbringe dem.

 - Det har vist sig, at de nok var rigtigt anbragt (de steder, de var anbragt uden for kommunegrænsen, red.), nu når vi har været nødt til at genanbringe nogle af dem, siger udvalgsformand i Langeland kommune Jan Ole Jakobsen til DR.

Børnene betaler prisen
Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen er rystet over, at kommunen flytter rundt på børn fra det ene sted til det andet. For ikke blot bliver de rykket væk fra deres venner, skole og omgivelser, de fjernes fra de voksne, som skal passe på dem.

- Det er helt fuldstændig uforsvarligt. Det får konsekvenser for de børn resten af livet. Børnene risikerer at blive følelsesmæssigt skadet – de mister tillid til voksne og lider et knæk.

Skift i anbringelsen, som ikke er begrundet i barnets behov, er noget af det vanskeligste, man kan byde de anbragte børn. De får sværere ved at knytte sig til og have tillid til, at dem, der skal passe på dem, også gør det, forklarer Verne Pedersen.

Lovstridigt
Sagen er kommet frem, efter DR Fyn har opdaget, at socialudvalget i Langeland kommune beskrev besparelsen i en mødedagsorden: ’Det har været en nødvendighed at genanbringe børn, som i første omgang var hjemtaget jf. besparelsesplanen.’

Verne Pedersen er målløs over, at hjemtagelsen så åbenlyst grunder i økonomiske hensyn, som mødedagsordenen dokumenterer sort på hvidt. For ifølge Serviceloven må ’en nødvendig foranstaltning eller ydelse ikke ophøre i utide af hensyn til besparelser i kommunen’.

– Det er lovbrud. Man må ikke lade økonomisk hensyn stå over barnets tarv. Jeg vil opfordre socialministeren til at slå fast, at det her er ikke i orden. Den her kommune skal have at vide at det her er forkert, siger hun.

Samtidig kan det, der på kort sigt er en økonomisk besparelse, risikere at blive meget dyrt på længere sigt.

- Konsekvensen af de knæk, børnene lider nu, kan blive, at de får brug for systemet resten af deres liv - de kan udvikle misbrug eller psykisk sygdom, siger Verne Pedersen.

I stedet bør man tænke i investeringer, mener næstformanden. Hun efterspørger et økonomisk system, som motiverer til at tænke i investeringer – en national strategi, som sikrer, at kommunerne har nogle penge, så det ikke er den enkelte kommunekasse, der skal løfte opgaven.

– Vi anerkender, at der i kommunerne er meget store udsving, hvad angår økonomi og sociale opgaver, så der skal findes en løsning, som gør det muligt at tænke i sociale investeringer, der både menneskeligt og økonomisk giver gevinst på langt sigt, siger Verne Pedersen.

Bliv medlem