Gå til indhold

Sygefravær

Sygemeldt? Otte ting, du skal du vide:

Alle kan blive ramt af sygdom - og sygdom er lovligt fravær, hvad enten der er tale om influenza eller langvarig sygdom. Vi har samlet de otte vigtigste ting, du skal vide i forhold til sygefravær

15. februar 2019

Artikel
COLOURBOX1231847.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

1) Giv hurtigt besked
I tilfælde af sygdom skal du altid underrette din arbejdsgiver hurtigst muligt. De fleste arbejdspladser har aftaler eller personalepolitikker, der beskriver, hvordan og hvornår medarbejdere skal melde sig syge.  Er du ikke i stand til selv at melde dig syg, kan en anden person gøre det for dig. Og er du er syg, fordi du er kommet til skade på dit arbejde, så husk at anmelde det som en arbejdsskade og kontakt Socialpædagogernes arbejdsskadeteam.

2) De efterfølgende sygedage
Når du har informeret din arbejdsgiver om sygefraværet, er du ikke forpligtet til løbende at meddele, at du fortsat er syg. Hvis du kan sige noget om, hvornår du kan vende tilbage til arbejdet, er det dog almindeligt at orientere arbejdsgiver.

3) Gå ikke på arbejde før du er rask
Når du er syg på en måde, der betyder, at du ikke kan passe dit arbejde, så kaldes det ’lovligt forfald’. Det betyder, at du har ret til at blive hjemme fra arbejde - og at din leder ikke må presse dig til at komme på arbejde alligevel.

4) Hvad må din leder?
Din leder må gerne ringe til dig, når du har meldt dig syg. Det kan jo give god mening, at vedkommende har brug for at vide, hvornår du forventes at være klar igen - eller blot bekymrer sig om dit helbred. Samtidig kan din leder også have interesse i at finde ud af, hvad arbejdspladsen kan gøre for at hjælpe dig tilbage. Men det er i strid med loven, hvis en arbejdsgiver spørger, hvad en medarbejder fejler.

5) Du skal kunne dokumentere dit sygefravær
Når du er fraværende på grund af sygdom, har din arbejdsgiver ret at til bede om dokumentation for din sygemelding. Der er forskellige former for dokumentation afhængig af din situation. Hvis du ikke kan dokumentere din sygemelding med den efterspurgte dokumentation, kan din arbejdsgiver i værste fald betragte dit fravær som ulovlig udeblivelse. Ulovlig udeblivelse betyder, at din arbejdsgiver kan bortvise dig. En bortvisning er det samme som en opsigelse uden varsel og med den konsekvens, at din løn stopper med dags varsel.

6) Friattest eller mulighedserklæring?
Din arbejdsgiver kan forlange at få en friattest. En friattest er en attest, som lægen selv skriver, og hvor lægen bekræfter, at du er sygemeldt. Men arbejdsgiveren kan også forlange en mulighedserklæring eller i særlige tilfælde en speciallægeerklæring. En mulighedserklæring har fokus på de arbejdsopgaver, som en medarbejder kan udføre på trods af sin sygdom og har fokus på at sikre gradvis eller hel tilbagevenden til arbejdspladsen.

7) Sygefraværssamtalen skal hjælpe dig
Din arbejdsgiver skal holde en sygefraværssamtale med dig inden fire ugers sygefravær. Formålet med samtalen er, at I i fællesskab finder frem til, hvordan du kan fastholdes i jobbet, og hvordan du vender tilbage. Du kan betragte det som en slags omsorgssamtale, hvor fokus er, hvordan du bedst vender kommer tilbage til arbejdspladsen oven på et sygeforløb.

8) Tag selv initiativ
Erfaringen viser desværre, at jo længere du er sygemeldt, jo større er risikoen for, at du ikke vender tilbage til dit job eller til arbejdsmarkedet i det hele taget på almindelige vilkår. Derfor er det vigtigt, at du selv tager initiativ til, hvordan du kan vende tilbage. Genoptag fx arbejdet få timer meget hurtigt, hvis du kan - og hold kontakten til arbejdspladsen.

Sygemeldt - hvad gør du?

Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen?

I Socialpædagogernes folder 'Sygemeldt - hvad gør du?' kan du læse om de forhold, der gælder, og de muligheder, der er i forbindelse med et sygefravær.

Bliv medlem