Gå til indhold

Arbejdspladsbesøg

TR: Sådan sikrer vi trivslen i sparetider

Det er ikke altid let at bevare arbejdsglæden, når en stram økonomi begrænser faglige udfoldelser og sætter tempo på opgaveløsningen. Men hos bofællesskaberne Hindhøjen insisterer den lokale TR på at sikre kollegernes trivsel, selv i økonomisk svære tider

6. februar 2019

Artikel
Hindhoejen.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Flere administrative opgaver og mindre tid til den enkelte borger. Konsekvenserne ved et presset budget er til at tage og føle på for de ansatte i bofællesskaberne Hindhøjen, hvor Charlotte Pedersen (nummer to fra venstre på billedet) er tillidsrepræsentant.  

- Vi har ad åre været økonomisk presset på grund af et underskud i vores enheder, som er svært at vende. Det betyder, at vi hele tiden skal løbe hurtigere for at løse de samme opgaver, og det er nemt at føle sig presset, når vi konstant får at vide, at vi skal spare og holde budgettet. Man kan som medarbejder få følelsen af, at vi som arbejdsplads aldrig kommer i mål i forhold til økonomien.

Men midt i de svære vilkår er det vigtigt at holde fokus på den trivsel, der er afgørende for, at folk har det godt med at gå på arbejde, mener tillidsrepræsentanten. Et emne, hun også gav udtryk for, da Socialpædagogernes formand Benny Andersen besøgte Hindhøjen tidligere på ugen. 

Trivslen kan man bl.a. forbedre ved at have fokus på de ting, der rent faktisk lykkedes og ved at skabe rammer for, at kollegerne kan lære af hinanden.

Det sidste har Charlotte Pedersen arbejdet målrettet for i samarbejde med en arbejdsmiljørepræsentant i Voksen Handicap i Favrskov Kommune, som Hindhøjen er en del af.

Og inspirationen kom til dels udefra.

Lær af de langtidsfriske 
- For et par år siden havde vi besøg af en stressekspert, der holdt et oplæg om langtidsfriske. Et udtryk, der betegner de medarbejdere, der stort set aldrig eller sjældent er syge. 

Det inspirerede Charlotte Pedersen og det lokale MED-udvalg til at arbejde systematisk videre med den tanke. De spottede deres langtidsfriske kolleger, som de fik til at dele erfaringer i nogle fokusgruppeinterviews, en sociolog i virksomhedspraktik udførte for Voksen Handicap og efterfølgende samlede i en rapport. På baggrund af rapporten udførte Charlotte Pedersen sammen med en arbejdsmiljørepræsentant en række oplæg i de forskellige personalegrupper, der bl.a. baserede sig på kollegernes fortællinger.

Og den form for vidensdeling har en særligt god effekt, mener Charlotte Pedersen. 

- Det giver noget nærvær og noget vedkommenhed, når det er ens kollegers erfaringer, man lytter til. For det er jo ikke kun dem, men også en selv det handler om.

Åben dialog
Men udover kvaliteten ved at lære af hinanden, har Charlotte Pedersen også erfaret vigtigheden af, at man internt i personalegrupperne taler åbent om de udfordringer, man møder i hverdagen.

Derfor bruger hun og den lokale AMR kommunens trivselsmålinger meget konsekvent til at gå i dialog med kollegerne. Efter den seneste trivselsmåling gennemførte de møder i de enkelte personalegrupper, hvor resultaterne blev diskuteret på tværs, og det gav rum for både at tale uenigheder og løsninger igennem: 

- Hvis vi igennem vores oplæg kunne se, at det fx er en udfordring at skabe plads til spontanitet i det daglige arbejde, så vendte vi det til møderne.

Samtidig deltog lederen som en lyttende part, der ikke selv deltog i diskussionen, og på den måde sad vi med en følelse af, at både positive og negative erfaringer blev hørt. 

Og set i bakspejlet er Charlotte Pedersen glad for den øvelse, for kollegerne var meget åbne for at sætte ord på de ofte svære emner.

- Det er afgørende, at vi som kolleger kan åbne os overfor hinanden – også selvom vi er uenige, eller hvis emnet er svært at tale om. Og jeg tror grundlæggende, at ærlighed skaber en større sammenhæng – og dermed trivsel på arbejdspladsen, selv i perioder hvor økonomien strammer til.Bliv medlem