Gå til indhold

Plejefamilier

På vej mod god forhandlingskik

KL og familieplejere indleder dialog om god forhandlingsskik med plejefamilier for at undgå børn i klemme pga. økonomiske tvister. Formanden for Familieplejernes Landsudvalg er godt tilfreds

21. februar 2019

Artikel

Forfattere: Maria Rørbæk og Marie Dissing Sandahl

Hvordan skal spillereglerne være for forhandlinger mellem kommuner og plejefamilier om fx vederlag? Dét spørgsmål blev diskuteret på et møde den 5. februar, hvor Kommunernes Landsforening (KL) havde inviteret til brainstorm om ’pejlemærker’ for god forhandlingsskik.

Baggrunden for mødet er blandt andet en sag fra Sakskøbing, hvor et 12-årigt plejebarn skulle fjernes mod sin vilje fra plejefamilien på grund af en økonomisk tvist om aflønning af plejefamilien. I stedet skulle han anbringes på en institution i Næstved. Sagen kom i medierne og fik kommunen til at ændre afgørelsen.

Knap 20 familieplejere, familieplejekonsulenter og repræsentanter for forskellige kommuner var mødt op til mødet med KL. En af dem var formanden for Socialpædagogernes landsudvalg for familieplejere Gitte Jensen.

– Det var et rigtig fint møde, og selv om pejlemærkerne ikke er besluttet endnu, fornemmede jeg, at det kommer til at gå den rigtige vej. Der var bred enighed om nogle af de ting, jeg også selv lagde vægt på: At der skal være en klar dagsorden til en forhandling. At der skal skrives referat, som skal sendes i høring. Og at der i det hele taget skal være en gensidig respekt mellem kommuner og plejefamilier, siger hun.

Rettelse

I denne artikel, der har været bragt i Socialpædagogen nummer 3 2019, omtales et møde den 5. februar, hvor Kommunernes Landsforening (KL) havde inviteret til brainstorm om ’pejlemærker’ for god forhandlingsskik mellem kommuner og plejefamilier. I artiklen står der, at baggrunden for mødet blandt andet var ’en sag fra Sakskøbing, hvor et 12-årigt plejebarn skulle fjernes mod sin vilje på grund af en økonomisk tvist.’ Dette er ikke korrekt, da mødet allerede var planlagt inden den konkrete sag. Redaktionen beklager fejlen.

Plejebarn skal ikke i klemme
Gitte Jensen foreslog også, at der skal være ret til genforhandling, præcisering af hvad omkostningsdelen dækker, samt at kommunerne skal melde ud, at man har ret til en bisidder.

På mødet fornemmede hun en bred enighed om, at plejebørn ikke skal kunne fjernes fra den ene dag til den anden, hvis familieplejeren siger nej til at gå ned i vederlag. Hun ærgrer sig dog over, at der ikke var rådgivere med til mødet.

– De spiller jo også en stor rolle, og det er ofte dem, vi har konflikterne med, siger hun.

Forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Verne Pedersen hilser dialogen med KL velkommen. For hun mener, at den nuværende model giver grobund for ustabile anbringelser, hvor plejebørn kan komme i klemme.

– For øjeblikket hersker der ofte stor usikkerhed omkring aflønning af plejefamilierne. De kan blive sat ned i løn med meget kort varsel - næsten fra den ene dag til den anden. Men hvis man vil have stabile anbringelser, må man også give plejefamilierne stabile rammer, siger hun.

KL samler nu op på dagens input, hvorefter Socialpædagogerne og andre interessenter igen skal høres, inden de endelige pejlemærker forventes klar på denne side af sommerferien. Det var kun spillereglerne og ikke selve indholdet af kontrakterne, der var til debat.

Bliv medlem