Gå til indhold

Socialpædagogisk praksis

Hvad siger eksperten?

Tim Vikær Andersen er lektor i social- og specialpædagogik på Københavns Professionshøjskole - og underviser kommende socialpædagoger. Her er hans bud på, hvad en socialpædagog kan - og hvorfor socialpædagogik giver mening

21. februar 2019

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Hvad kan en socialpædagog?
– En socialpædagog har først og fremmest en helheldsorienteret faglighed, som har borgerens - det enkelte barns, unges eller voksnes - hele hverdagsliv som kerne. På én og samme tid rummer socialpædagogen både en dyb og specialiseret viden om sin målgruppe generelt, om de borgere man arbejder med specifikt, om de sammenhænge borgeren indgår i - og om de metoder, man anvender i sit pædagogiske arbejde. Ved hjælp af sin faglighed og relationelle tilgang er socialpædagogen den, som kan koordinere viden og handlinger med andre fagprofessionelle, pårørende, myndigheder og de hverdagsfællesskaber, som borgeren i øvrigt indgår i. Gennem sin relation til borgeren kan socialpædagogen være med til at sikre, at borgeren får formidlet sig selv, sine udfordringer, drømme og behov til sin omverden og hverdagsfællesskaber.

 

Hvorfor giver det mening at bruge netop socialpædagogik?
– Socialpædagogerne er dem der er tættest på borgeren – og de spiller derfor ofte en meget vigtig rolle i forhold til at få andre fagligheder i spil i forhold til borgeren. De bedste resultater opnås, når der samarbejdes på tværs af fag, professioner og sektorer. Den vej rundt er socialpædagogikken den vigtigste aktør i det tværfaglige samarbejde. Som socialpædagog har man en særlig viden og kunnen, om hvordan samarbejdet bedst kan tilrettelægges – og man er den, som har et særligt blik for dilemmaer, udfordringer og muligheder for borgeren.

Bliv medlem