Gå til indhold

Ungdomskriminalitet

Færre udsatte unge begår kriminalitet

På fem år er andelen af udsatte unge, der begår kriminalitet, faldet med 30 pct. Det viser nye tal fra KL

21. februar 2019

Artikel
Hærværk_1128x600.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

I 2013 havde 11,2 pct. af landets udsatte unge en dom for kriminalitet. I 2017 var andelen faldet til 7,9 pct., hvilket svarer til et samlet fald på mere end 30 pct. I samme periode faldt andelen af ikke-udsatte unge, der har fået en dom, fra 1,7 til 1,1 pct. Det viser en ny undersøgelse fra KL’s nyhedsbrev, Momentum.

Det markante faldt i den udsatte gruppe hænger ifølge seniorforsker ved VIVE Tea Torbenfeldt Bengtsson sammen med en holdningsændring i samfundet. For hvor man tidligere så ungdomskriminalitet som en del af det at være ung, udviser samfundet i dag større bekymring og reagerer derfor hurtigere på faresignaler hos den enkelte:

– Det kommer blandt andet til udtryk ved, at kommunerne har langt større fokus på at sætte tidligere ind i forhold til børn og unge, der klarer sig dårligt, siger hun til Momentum.

Gør nu det, der virker
Hos Socialpædagogerne glæder forbundsformand Benny Andersen sig over udviklingen, som han også kæder sammen med en tidlig forebyggende, socialfaglig indsats.

Men han ærgrer sig samtidig over den retspolitiske kurs, regeringen sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har udstukket med oprettelsen af et nyt ungdomskriminalitetsnævn.

Nævnet skal bl.a. træffe afgørelser i sager om børn og unge i alderen 10 til 17 år og skal kunne indføre straksreaktioner og forbedringsforløb på op til to år – og i særlige tilfælde fire år for de unge, der har begået kriminalitet.

Et tiltag, Benny Andersen på Facebook kalder tudetosset, da han frygter, at det sætter en ellers god udvikling i stå.

– De (politikerne red.) vil indføre et strafferetligt parallelsystem og et ungdomskriminalitetsnævn. Med langt stærkere fokus på straf end på det, vi ved, der virker. Nemlig en tidlig, helhedsorienteret og forebyggende socialfaglig indsats, siger Benny Andersen.

Momentum definerer i analysen en ung som udsat, hvis vedkommende i løbet af de seneste fem år har været anbragt uden for hjemmet mindst en gang og/eller har haft mindst en individrettet forebyggende foranstaltning.

Bliv medlem