Gå til indhold

Digital sikkerhed

Digitale krænkelser udfordrer på botilbud

Borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse er i særlig risiko for at blive udnyttet seksuelt og økonomisk, når de er på internettet. Det viser ny undersøgelse om digital sikkerhed

21. februar 2019

Artikel
COLOURBOX6529788_resize.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

Det store internet giver mennesker adgang til hele verden - og verden adgang til det enkelte menneske. Og det skaber en særlig sårbarhed for nogle særlige grupper som fx borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse.

En ny kortlægning lavet af Socialt Udviklingscenter SUS baseret på en spørgeskemaundersøgelse på 90 sociale tilbud viser således, at to ud af tre borgere har modtaget beskeder fra fremmede på nettet, der fx ville have sex, penge eller informationer som kortoplysninger eller NemID.

Samtidig fortæller en tredjedel af borgerne, at de har haft decideret dårlige oplevelser, hvor de fx er blevet krænket seksuelt eller økonomisk eller er blevet truet eller chikaneret.

Krænkelserne sker bl.a., fordi borgeren har svært ved at forstå konsekvenserne af at lægge et opslag på sociale medier, læse en besked korrekt - eller måske forstå, at en ven på Facebook ikke altid er en rigtig ven.

Kom godt i gang med at lave digitale retningslinjer

  • Kortlæg, hvilke etiske dilemmaer, I som medarbejdere er stødt på, eller som I forventer, kan opstå.
  • Diskuter og beslut sammen med borgerne, hvad den fælles holdning skal være til dilemmaerne.
  • Lav et skema over sociale teknologier: Facebook, datingsider og andet, som I anvender på botilbuddet. Oplist for hver teknologi mulige dilemmaer - og skriv for hvert dilemma det værdigrundlag, I er nået frem tid.
  • Sørg for at alle - både borgere og medarbejdere - er fortrolige med retningslinjerne.

Kilde: Socialt Udviklingscenter SUS.

 

Udnyttet seksuelt
I undersøgelsen beskriver personalet på bostederne bl.a., at borgerne kan være uhensigtsmæssigt ærlige og helt uden filter. Nogle steder har oplevelserne været så grelle, at en borger systematisk er blevet truet, misbrugt og udnyttet til sex af et netværk af mænd, der havde gennemskuet, at den pågældende kvinde havde en kognitiv funktionsnedsættelse.

Omvendt er der også eksempler på, at borgerne selv ender med at krænke andre, fordi de har svært ved fx at tolke et afslag eller afvisning på nettet.

I undersøgelsen er der konkrete forslag til, hvordan man bedst forebygger digitale krænkelser. Det handler i høj grad om at udarbejde fælles retningslinjer for digital adfærd. Med fælles digitale retningslinjer kan man sikre, at det aldrig bliver den enkelte medarbejder, der står alene med ansvaret, hvis der opstår et etisk dilemma - og at borgerne altid bliver mødt ensartet af medarbejderne i tilbuddet.

I undersøgelsen har 91 medarbejdere og 20 borgere besvaret spørgeskemaer - og på ti botilbud er der gennemført kvalitative interviews. Du kan læse mere på sus.dk                      

Bliv medlem