Gå til indhold

orlov

Det betyder de nye EU-barselsregler for dig

En ny EU-aftale øremærker to måneders orlov til fædre. Formålet er at få flere fædre til at tage større del af barselsorloven med den lille ny. En god ide, mener Socialpædagogerne

6. februar 2019

Artikel
Søren_Kjeldsgaard_Anders-barsel-021018-SK04web.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Søren Kjeldgaard

EU er på vej med et forslag om, at barselsorloven skal deles mellem forældrene, så fædre og mødre hver især får ret til at holde mindst to måneders forældreorlov.

Ændringen vil ikke få den store betydning for flertallet af Socialpædagogernes medlemmer, som er omfattet af en overenskomst. Den sikrer nemlig i forvejen fædre 7 ugers forældreorlov med løn.  Derudover har fædre også ret til 2 ugers sammenhængende fædreorlov med løn i forbindelse med fødslen, så mænd, der er omfattet af overenskomsten, har i alt 9 ugers lønnet fædreorlov, som er deres egne.

Gevinst for fædre uden overenskomst
For fædre, som ikke er omfattet af en overenskomst i deres arbejde, vil de kommende EU-regler derimod få stor virkning. Her er fædrene i dag kun sikret en indtægt i de første 2 uger og har derudover ingen særskilte orlovsrettigheder. Det vil de få fremover.

I dag er barselsreglerne sådan, at en familie har ret til i alt 52 ugers orlov med dagpenge: 4 ugers graviditetsorlov til moderen inden fødsel, 2 ugers orlov til faderen umiddelbart efter fødslen, 14 ugers barselsorlov til moderen - og så 32 ugers forældreorlov, som forældrene frit kan dele imellem sig.

Det er de sidste 32 uger, EU ændrer på ved at øremærke 6 af ugerne til faren. Øremærkningen betyder, at moderen ikke kan overtage ugerne, hvis faderen ikke benytter sig af muligheden. Så hvis en familie fremover vil gøre brug af retten til alle 32 ugers forældreorlov, skal faderen holde sin del af orloven, da den ellers bortfalder.

Som noget andet nyt kan man med de nye regler udskyde forældreorloven helt til barnet fylder 13 år.

Nødvendigt for ligestillingen
EU-aftalen har vakt modvilje fra flere partier, arbejdsgiverforeninger og andre organisationer, som opponerer imod, at EU blander sig i, hvordan barslen skal fordeles.

Socialpædagogerne hilser imidlertid forslaget velkomment. I dag tager danske mænd i gennemsnit godt en måneds orlov, mens kvinderne tager ca. 8 måneder. Skal der for alvor ændres ved den fordeling, kræver det en rettighed til fædrene, mener Socialpædagogernes forbundsnæstformand Verne Pedersen. Hun ser øremærket barsel til mænd som et vigtigt skridt for ligestillingen.

– Hvis mænd tager mere barsel, er det godt for kvinders løn, pension og karrieremuligheder, det er godt for manden, og det er godt for barnet. Vi får kun reel ligestilling og ligeløn, hvis forældreopgaven fordeles mere ligeligt mellem mænd og kvinder, siger Verne Pedersen.

Gælder først om nogle år
Der går nogen tid, før EU-aftalen bliver en realitet. Indtil videre har EU-parlamentet og EU’s Ministerråd indgået en foreløbig aftale, og der vil gå op til 3 år, før de nye regler træder i kraft i de enkelte medlemslande – herunder Danmark.

Læs mere om de gældende barselsregler på sl.dk/få svar/barsel

Bliv medlem