Gå til indhold

GF Storstrøm

Tillidsvalgte går i dialog med politikerne

TR-netværk i Storstrøm inviterer lokalpolitikerne til frokost for at gøre dem klogere på det socialpædagogiske arbejdsområde. Initiativet er ’guld værd’, lød det fra kredsformand Lisbeth Schou på kredsens generalforsamling

28. oktober 2019

Artikel
Kreds-Storstrøm-web.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Tre år i træk har et TR-netværk i Vordingborg Kommune inviteret en håndfuld af kommunens politikere til et dialogmøde. Rammerne er uformelle, og der bliver ikke taget referat. Ambitionen er helt enkelt, at de deltagende TR’er og AMR’er drøfter de aktuelle udfordringer og glæder på kommunens socialpædagogiske arbejdspladser med lokalpolitikerne. Samtidig får de tillidsvalgte og kredsen en dybere indsigt i, hvad der rører sig politisk i kommunen.

Initiativet har nu bredt sig til endnu et TR-netværk i en af kreds Storstrøms kommuner, og kredsformand Lisbeth Schou håber, at idéen kan føres videre i kredsens øvrige fire kommuner. For den kontakt, der opbygges igennem sådan et uformelt forum er ’guld værd’ for Socialpædagogerne lokalt, sagde hun på kredsens generalforsamling den 8. oktober:

- Vi har brug for relationen, både når noget er svært, som for eksempel budgetforhandlinger, men også som sparringspartner på nye ideer og ændrede retningslinjer i kommunen.

På kredsens generalforsamling blev Lisbeth Schou valgt som kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem, mens Tina Hansen blev valgt som faglig sekretær, kredskasserer og hovedbestyrelsesmedlem.

Bliv medlem