Gå til indhold

tilsyn med botilbud

Botilbud får tre måneder til at rette op

Tre bosteder i Region Midjylland får så hård kritik af Socialtilsynet, at de bliver lukket, hvis ikke de får rettet op på fejlene inden for tre måneder. Regionen har nu sat en genopretningsplan i værk

16. december 2019

Artikel
sur-smiley1128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

I november faldt en kritik fra Socialtilsynet, som var så alvorlig, at den truede med at lukke alle Region Midtjyllands 21 botilbud under Specialområde Autisme. I tre år i træk havde tilsynet fundet kritisable forhold på flere af botilbuddene, og nu var tålmodigheden brugt op. Tilsynets vurdering lød, at specialområdet samlet set ikke levede op til kvalitetskravene, og tilsynet overvejede derfor at trække godkendelsen for hele specialområdet. Særligt tre botilbud fik voldsom skarp kritik. Det drejer sig om bostederne Bækketoften og Rugmarken i Hedensted samt Højskolebakken i Skals og Thorning.

En chance til
Nu har Region Midtjylland imidlertid fået lov til fortsat at drive botilbud for voksne med autisme. Socialtilsynet har ændret varslingen om lukning af hele specialområdet til et skærpet tilsyn og otte påbud, der skal opfyldes inden tre måneder. De tre særligt kritiserede botilbud er dog stadig i fare for at blive lukket. Den 12. marts 2020 skal tilsynet tage stilling til, om det skærpede tilsyn kan løftes.

– Hvis det ikke sker, lukker vi de tre institutioner, og så har regionen tre måneder til at flytte beboerne, siger tilsynschef Ulla Bitsch Andersen til Viborg Stift Folkeblad.

En ny start
Som led i en genopretningsplan har regionen valgt at lukke og genstarte de tre botilbud. Genstart betyder, at regionen afvikler de tre bosteder og samtidig søger om at få dem godkendt i en ny form. Det indebærer en kritisk gennemgang af retningslinjer, procedurer og faglige tilgange.

Samtidig har regionen udskiftet den øverste leder, sat ny ledelse og mere ledelse ind på alle tre tilbud og er gået i gang med en massiv efteruddannelse af personalet. De tre tilbud skal inden tre måneder leve op til en række konkrete krav. Blandt andet krav om efteruddannelse i konflikthåndtering og magtanvendelse, samt forebyggelse af vold og overgreb. Og så skal regionen sikre, at borgerne mødes af medarbejdere med de fornødne kompetencer. Se faktaboks nederst

Ledelsesmæssigt svigt
Ifølge kredsformand for Socialpædagogerne Østjylland, Gert Landergren Due, kan problemerne ikke reduceres til et spørgsmål om medarbejdernes kompetencer. Der er også tale om et ledelsesmæssigt svigt.

- I forhold til den borgergruppe, der tale om, har der simpelthen ikke været personale nok. Når man har med fx meget udadreagerende borgere at gøre, er der brug for tilstrækkeligt personale. For dårlig normering slider på medarbejderne – folk går ned eller søger væk, og så er det svært at bevare fagligheden, siger Gert Landergren Due.

Socialpædagogerne Østjylland har undervejs været i tæt dialog med Region Midtjylland om problemerne.

- Vi oplever, at regionen lytter til os. Fx har de erkendt, at de nu i en periode er nødt til at overansætte for at sikre stabilitet, så de erfarne medarbejdere bliver, for ellers falder det hele fra hinanden, siger kredsformanden.

Kritik gennem flere år
Socialtilsynet kritik går blandt andet på, at nogle af afdelingerne på væsentlige områder har haft svært ved at levere en etisk og fagligt forsvarlig indsats. For eksempel har der manglet fokus på borgernes sundhed og trivsel, herunder forebyggelse af magtanvendelser. Andre kritikpunkter handler om de fysiske rammer, og at medarbejderne nogle steder i alvorlig grad har manglet faglige kompetencer til at imødekomme borgernes behov. Socialtilsynet rejste også kritik af forholdene i 2017 og 2018.

- Jeg beklager meget, at vi på en række områder ikke har kunnet leve op til de forventninger, som borgere, pårørende og tilsyn med rette skal kunne have til os, siger regionens socialdirektør Ann-Britt Wetche i en pressemeddelelse.

- Vi tager kritikken meget alvorligt og er derfor nu i fuld gang med at rette op på de kritiserede forhold. Vi tror på, at vi med vores tiltag kan genoprette tilliden, så vi ikke mister godkendelsen, når tilsynet senere afgør sagen endeligt, tilføjer hun.

Forbundsformand for Socialpædagogerne Benny Andersen er glad for, at socialtilsynet reagerer.

- Overordnet er jeg glad for, at socialtilsynet tager deres opgave alvorligt og har øje for faglig kvalitet og ikke kun økonomi og regler. Det er godt, og sagen viser, at der er god grund til, at vi får sat større fokus på kvalitet generelt. For eksempel på personalesammensætningen og efteruddannelse.

Han opfordrer regionerne til at have mere fokus på socialområdet generelt.

- Mit indtryk er, at det specialiserede socialområde i regionerne er lidt for meget ude af øje, ude af sind. Regionerne skal huske, at der er andet i deres opgave end sygehuse og sundhed.

Ny struktur
Regionen ændrer også på strukturen for specialområdet, så de ikke længere hører til samme organisation. De 21 botilbud bliver til selvstændige enheder. Der er stadigvæk en overordnet ledelse på specialområde autisme, men hver matrikel bliver en institution for sig og har en godkendelse for sig. Det betyder, at selvom Bækketoften, Rugmarken og Højskolebakken skulle miste deres godkendelse, ryger de andre botilbud ikke med.

De 8 påbud lyder (i forkortet form)

Specialområdet skal:

  • gennemføre kompetenceudvikling i konflikthåndtering.
  • implementere kompetenceudviklingen i konflikthåndtering. Der skal laves en handleplan.
  • gennemføre kompetenceudvikling i reglerne om magtanvendelse.
  • implementere reglerne om magtanvendelse. Der skal laves en handleplan.
  • sikre, at de forebygger vold og overgreb. Der skal laves en handleplan.
  •  sikre, at borgerne mødes af medarbejdere med de fornødne kompetencer. Der skal laves en handleplan.
  • sikre borgernes sundhed og trivsel. Der skal laves en handleplan.
  • dokumentere, at de indskrevne borgere enten har fuld råderet over deres bolig, eller at der er et sagligt og proportionelt hensyn der medfører, at tilbuddet anvender dele af boligen som neutrale støttearealer.

Påbud 1 og 3 skal være opfyldt senest 3 måneder efter afgørelsen. De øvrige påbud skal opfyldes senest 1 måned efter afgørelsen, men betragtes først for endeligt opfyldt, når handleplanen godkendt.

Specialområde Autisme består af 21 botilbud og en række uddannelses- og beskæftigelsestilbud fordelt over hele regionen. I alt råder specialområdet over 245 døgnpladser. Afdelingerne i Hedensted og Højskolebakken huser henholdsvis 38 og 16 borgere.

Bliv medlem