Gå til indhold

Inddragelse

Se din sag på storskærmen

Det vigtigste i dokumentationen på Roskildehjemmet er, at beboerne kan genkende sig selv

8. november 2019

Artikel
test-1128x600.gif

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Solveig Agerbak

På Roskildehjemmet har de inviteret beboerne helt ind i dokumentationen – bogstaveligt talt. Beboerne – der er socialt udsatte hjemløse ofte med psykiske vanskeligheder og misbrug – ser på en stor skærm, hvad socialpædagogen skriver i deres sag.

Og der bliver ikke skrevet noget, som de ikke kan genkende.

– Vi øver os på at invitere borgeren ind i sin egen handlingsplan. Helt teknisk har vi investeret i projektorer, så borgeren kan sidde sammen med kontaktpersonen og se, hvad der står i handlingsplanen, og hvad kommunen får at vide, siger forstander på Roskildehjemmet Ingeborg
S. Olsen.

Roskildehjemmet, som er et selvejende forsorgshjem med driftsoverenskomst med Region Sjælland, har været del af udviklings- og forskningsprojektet ’Dokumentation med mening i
socialpædagogisk arbejde’ og har efterfølgende arbejdet meget med at italesætte, hvad der skal
dokumenteres, og især hvem målgruppen er.

Det fokus har gjort medarbejderne skarpere på, hvad borgeren giver udtryk for – og mere opmærksomme på at deklarere, hvem der er afsender på hvilke informationer. 

– Dokumentationen skal være klar, tydelig og enkel, og det er først og fremmest beboerne, som skal være enige i det, der står. Det socialfaglige personale plejer at lave ’du-testen’: Ville du sige det sådan til den beboer, det handler om? forklarer Ingeborg S. Olsen.

Tankegangen er også, at den inddragende dokumentationsform kan være med til at styrke beboerens ansvarsfølelse. Samtidig kan det styrke relationen, at man sammen finder ud af, om dokumentationen er dækkende. Altså en måde at styrke det socialpædagogiske fokus på beboerens eget perspektiv, forklarer forstanderen.

– Men dokumentationen skal give mening. Man skal ikke som beboer føle, at alt bliver registreret. Dokumentationen skal tage udgangspunkt i nogle fokusområder og individuelle problematikker. Tanken er, at dokumentationen skal understøtte den sociale indsats, som der er lagt en plan for – og det skærper samtidig, hvad er relevant at dokumentere, siger hun.

Bliv medlem