Gå til indhold

Patientsikkerhed

Patientsikkerheden på bosteder er i fremgang

Færre bosteder fik påbud for problemer med patientsikkerheden i 2018 sammenlignet med året før, viser ny undersøgelse. En positiv udvikling, der bør understøttes gennem bedre uddannelse, mener Socialpædagogerne

18. november 2019

Artikel
medicin-1-1128x600_colourbox.gif

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Foto: Colourbox

Mindre end hvert femte bosted fik et påbud, da Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte stikprøvebaserede tilsyn på 100 bosteder i 2018. Året forinden blev der udstedt påbud til mere end hvert fjerde. Mere præcist er der tale om et fald fra 27 pct. til 19 pct. 

Og det er en positiv udvikling med plads til forbedring, siger Charlotte Hjort, der er overlæge og enhedschef ved Styrelsen for Patientsikkerhed, i en pressemeddelelse:

– Vi oplever dog fortsat, at der på en række bosteder er udfordringer med at sikre patientsikkerheden, hvilket bl.a. bunder i en udfordring med at opkvalificere personalet til at udføre sundhedsfaglige opgaver.

Tilsynet måler bl.a. patientsikkerheden gennem målepunkter som sundhedsfaglig dokumentation, hygiejne og medicinhåndtering.

Netop medicinhåndtering var et centralt tema for sidste års tilsyn, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed uddelte flest anmærkninger på baggrund af medicinlister, der manglede systematik og entydighed. Det problem er dog langt fra løst, konkluderer styrelsen i den nye undersøgelse:  

–Hos en del steder(bosteder red.) var der flere forskellige versioner af de samme medicinlister, som ikke blev holdt opdateret, og i en del tilfælde var der ikke overensstemmelse mellem lægens ordination og medicinlisten.

Socialpædagogerne: Styrk medicinhåndteringen under uddannelsen
Ifølge Socialpædagogernes forbundsnæstformand Marie Sonne er det positivt, at den nye runde af tilsyn har resultatet i færre påbud, men hun understreger, at undersøgelsen giver anledning til et fortsat fokus på at udvikle personalets kompetencer indenfor de sundhedsfaglige opgaver:

–Socialpædagoger skal kunne støtte det hele menneske. Det betyder ikke, at vi skal agere sundhedspersonale, men når medicin er en del af mange borgeres hverdag, skal socialpædagoger være fagligt klædt på til opgaven. 

Det skal bl.a. ske gennem kurser i medicinhåndtering, som allerede er udbredt på landets socialpædagogiske arbejdspladser, men hun efterlyser, at også fremtidens socialpædagoger under uddannelsen får indsigt i medicin og sundhed.

–Årsagen til at vi ønsker en selvstændig socialpædagogisk uddannelse er, at det vil give de studerende dybere indblik i de fagområder, der er særligt relevante på det socialpædagogiske arbejdsmarked, og her er medicinhåndtering en af dem. For vi ved, at det også er en kompetence som socialpædagogiske ledere efterspørger blandt deres ansatte, siger Marie Sonne.

I en nyere undersøgelse fremhæver 44 pct. af Socialpædagogernes ledermedlemmer medicinhåndtering som en kompetence, deres personale mangler.  

Læs pjecen: 'Korrekt håndtering af medicin' fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Bliv medlem