Gå til indhold

Metode

De fire dokumentationskoncepter

Som resultat af forsknings- og udviklingsprojektet ’Dokumentation af social­pædagogisk praksis’ er der udviklet fire koncepter for dokumentation, der skal være med til at kvalificere det socialpædagogiske arbejde – til gavn for borgeren:

6. november 2019

Artikel
fællesbillede.gif

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

1. Den røde tråd
Et visuelt overblik over den kronologiske rækkefølge i en arbejdsgang eller en procedure. Understøtter fælles mening, fælles sprog og fælles handling og vidensgrundlag, så indsatsen bliver ensrettet og koordineret. Alle får et fælles sprog og fælles handlinger, og medarbejderne – også på tværs af faggrupper – ved, hvad de gør, og hvorfor de gør det.

2. Søkortet
Visualisering af borgerens ressourcer og udfordringer, ét udvalgt mål og flere delmål for indsatsen og aktiviteter for at nå målet. Søkortet er en overskuelig illustration af ofte komplekse forhold, som kan bruges til at understøtte kommunikationen med borgeren og samtidig fokusere dokumentationen, fordi mål og delmål er tydelige.

3. Fokuseret dokumentation
Medarbejderne diskuterer i fællesskab dokumentationens hvad, hvor, hvorfor og hvordan ved at bruge skemaer med hjælpe­spørgsmål og guides. Udover at skabe læring og refleksion over den faglige indsats ensretter og kvalificerer metoden medarbejdernes dokumentationsform. Metoden giver overblik og gør det nemmere at gøre status over indsats og mål.

4. Dokumentationstræet
Visuelt overblik over modtagere af de forskellige informationer i et dokumentationssystem, som skærper medarbejdernes opmærksomhed om, hvem de skriver til, hvad teksten skal bruges til, og hvad det betyder for, hvordan dokumentationen skal laves. Metoden bidrager til at skabe mening i dokumentations­opgaven og gøre den mere systematisk og reflekteret og dermed øge kvaliteten.

Koncepterne er udviklet i samarbejde med fire specialiserede botilbud i Region Sjælland: Marjatta, Platangården, Synscenter Refsnæs og Kofoedsminde. Derefter er koncepterne justeret
og implementeret på yderligere syv specialiserede botilbud.

Læs mere om forsknings- og udviklingsprojektet på phabsalon.dk – søg på ’Dokumentation af socialpædagogisk praksis'.

Bliv medlem