Gå til indhold

GF Sydjylland

Verdensmål kom på dagsordenen

Klimadebat og bæredygtig udvikling blev sat til debat på kredsgeneralforsamlingen i Socialpædagogerne Sydjylland. Men beslutningen om et bredere perspektiv for fagforeningens arbejde delte vandene

28. oktober 2019

Artikel
Gneralforsalingsydjyland2019-web.jpg
Der var flertal for forslaget om at beskæftige sig med FN’s verdensmål på Socialpædagogerne Sydjyllands generalforsamling. Men ikke alle var enige i, at det er en sag for fagforeningen.

Forfatter: Carl Ancher Pedersen

Det bliver stadig sværere at sidde klimadebatten og det tiltagende fokus på en bæredygtig udvikling overhørig. Således også i Socialpædagogerne Sydjylland, der på generalforsamlingen 23. oktober i Kolding valgte at sætte FN’s verdensmål på dagsordenen for den fremadrettede indsats.

Det skete med et forslag fra bestyrelsen om, at kredsen i den kommende periode skal skærpe bevidstheden om verdensmålene, med fokus på tre af de i alt 17 mål: ’Ligestilling mellem kønnene’, ’Ansvarligt forbrug og produktion’ samt ’Partnerskaber for handling’.

Begrundelsen for forslaget var, at vi alle har et ansvar for at indfri målene. At det ikke kun er en sag for NGO’er og politikere, men også for kolleger på arbejdspladserne og for den faglige organisation.

Vi må ikke tænke for snævert
– Det er helt fint, men alligevel undrer jeg mig lidt. Jeg synes, at min fagforening har mange andre opgaver, indvendte en deltager.

Hertil lød svaret fra faglig sekretær Poul Flack-Jensen:

– Selvfølgelig skal vi have fokus på vores kerneopgave. Men globalt set er der sat en stærk dagsorden, som vi også bør være en del af, sagde han og pointerede, at man havde valgt at fokusere på de tre verdensmål, som lettest kan integreres i den indsats, kredsen i forvejen yder.

– Vi er i kontakt med mange unge, som vi gerne vil have som medlemmer. De synes, at vores fokus på egne løn- og arbejdsforhold er en for snæver og usolidarisk vision, der udelukker resten af verden. De ønsker en fagbevægelse, som tænker bredere, tilføjede Poul Flack-Jensen.

En anden deltager ville vide, hvad forslaget kostede.

– Det er så nyt, at det ikke er blevet en synlig del af 2020-budgettet. Men udgifterne vil udgøre en ret lille brøkdel af det samlede budget, og vi har jo en solid økonomi, svarede Poul Flack-Jensen.

Forslaget blev vedtaget, selv om det tydeligvis delte vandene. 49 stemte for, mens 19 var imod, og 15 undlod at tage stilling.

Underfinansiering af socialområdet
I sin beretning udtrykte kredsformand Finn Harald Rasmussen glæde over den nyligt indgåede økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne, der tilfører kommunerne ekstra 2,2 mia. kr. og for første gang i mange år sætter særligt fokus på det specialiserede socialområde.

– Men når vi så ser, hvordan det sociale område er blevet prioriteret i forbindelse med kommunernes budgetlægning, er der meget lang vej i forhold til at give området det løft, som det trænger så hårdt til. Nogle steder har pengene fra regeringsaftalen afværget de værste besparelser, men flere steder er der sorte skyer over området, sagde kredsformanden og nævnte blandt andet Esbjerg og Kolding som eksempler på kommuner, hvor der lægges op til store besparelser.

– Man taler om overforbrug på det sociale område, men man kunne også tale om underfinansiering, fortsatte kredsformanden og sluttede med en klar opfordring: Kommunerne skal prioritere området- og folketingspolitikerne skal tilføre de nødvendige midler.

Rift om bestyrelsespladser
Finn Harald Rasmussen blev uden modkandidat genvalgt som kredsformand. På samme måde var der genvalg af de tre faglige sekretærer Mona Køhlert, Jakob Bøegh Larsen og Poul Flack-Jensen.

Derimod var der rift om pladserne til de øvrige otte pladser i den 13 personer store kredsbestyrelse. 12 kandidater stillede op, og valget resulterede i en fornyet og delvis forynget kredsbestyrelse med i alt fem nye ansigter.

Læs mere om valgene på sl.dk/sydjylland

Bliv medlem