Gå til indhold

GF Nordjylland

TR’erne kommer tættere på medlemmerne i Nordjylland

Socialpædagogerne Nordjylland besluttede på generalforsamlingen at indføre en ny struktur for tillidsrepræsentanterne, som i højere grad er tilpasset medlemmernes behov, og som skal bringe tillidsrepræsentanterne tættere på medlemmerne.

29. oktober 2019

Artikel
gf-nordjylland.jpg (1)
140 medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland kom til generalforsamling, hvor kredsformand Peter S. Kristensen blev genvalgt. (Foto: Malene Skov Jensen)

Forfatter: Malene Skov Jensen

- Vi har spurgt vores medlemmer, hvad de mener om den nuværende struktur for tillidsrepræsentanterne. Tilbagemeldingen er, at den ikke altid giver mening, og at det er vigtigt, at vi har nogle tillidsrepræsentanter, der er tæt på medlemmerne og kender de lokale forhold. Derfor foreslår vi, at vi nu ændrer strukturen for tillidsrepræsentanterne, så den passer til virkeligheden og tager udgangspunkt i medlemmernes behov, sagde formand for Socialpædagogerne Nordjylland, Peter S. Kristensen, da kredsens medlemmer var samlet til generalforsamling.

Et hav af hænder var derefter med til at vedtage, at Socialpædagogerne Nordjylland fremover skal have sin egen struktur for tillidsrepræsentanterne. Dermed valgte kredsen at gå imod den struktur, som Socialpædagogerne har besluttet fra centralt hold om, at organiseringen af tillidsrepræsentanternes arbejde følger arbejdspladsernes ledelsesstruktur. Altså efter et princip, som hedder: en leder – en tillidsrepræsentant.

- Nogle steder har det princip udfordret tillidsrepræsentanterne voldsomt, fordi ledelsesstrukturen ofte bliver ændret, og lederne – og dermed tillidsrepræsentanterne – får ansvar for nogle meget store arbejdspladser, som måske er geografisk spredte, sagde Peter Kristensen.

Fremover vil strukturen for tillidsrepræsentanterne i kredsen blive fastlagt efter en konkret vurdering, som Socialpædagogerne Nordjylland laver sammen med medlemmerne og tillidsrepræsentanten.

Vi vil have faget tilbage
Mere end 140 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, og flere måtte lede længe efter en ledig stol. De fremmødte var især optagede af at få socialpædagogikken tilbage på arbejdspladserne, hvilket er helt i tråd med, hvad kredsbestyrelsen har fokus på i sit fremtidige arbejde.

- Når vi kommer rundt i kredsen, møder vi kompetente socialpædagoger, der har borgerne i centrum for deres arbejde. Men det er meget ofte en kamp for dem at holde det fokus, fordi det i stigende grad er økonomi og regneark, hygiejneregler og unødvendig dokumentation fremfor borgernes behov, der ligger til grund for arbejdet. Derfor vil vi arbejde for at få faget og det grundlæggende socialpædagogiske arbejde tilbage som det primære i det daglige arbejde, sagde Peter S. Kristensen.

Mangler tid til socialpædagogik

Planen er, at kredsbestyrelsen inddrager en bred kreds af medlemmer i det konkrete arbejde med at få faget tilbage på arbejdspladserne, og blandt de fremmødte var der allerede stor opbakning:

- Jeg mangler tid til at passe mit socialpædagogiske arbejde, så derfor er det rigtig godt, at I vil kæmpe for at få faget tilbage på arbejdspladserne. Det presser også vores arbejdsmiljø, så det skal I huske at have fokus på, sagde Jette Hansen, der i mange år har været arbejdsmiljørepræsentant på et bosted.

Også Henning Olesen fra botilbuddet Syrenparken har mange års erfaring og fortalte, at han er bekymret for den udvikling, som han er vidne til:

- Det psykiske arbejdsmiljø er blevet forringet, og vores efteruddannelse er ikke eksisterende. Tilmed bliver vi ledet af andre faggrupper, som har fokus på glidelagner i stedet for socialpædagogik, så det er vigtigt, at vi også arbejder for at få ledere med en socialpædagogisk baggrund, sagde han.

Peter S. Kristensen blev genvalgt som kredsformand, og kredsens tre faglige sekretærer blev også genvalgt, mens der var kampvalg om pladserne i kredsbestyrelsen. Se hvem, der blev valgt til kredsbestyrelsen.

Bliv medlem