Gå til indhold

GF Østjylland

Østjyllands TR-fokus gør en forskel

Socialpædagogerne Østjylland har prioriteret samarbejdet med tillidsrepræsentanterne højt i 2019. Det arbejde fortsætter i 2020, hvor organisering kommer endnu mere på dagsorden, sagde kredsformand Gert Landergren Due på generalforsamlingen

16. oktober 2019

Artikel

Forfatter: Steen Kabel

- Den, der kender dit fag, kan tale din sag. Det udsagn dækker over, at vi fokuserer vores arbejde på de såkaldte to ben. Det er de klassiske fagforeningsopgaver som bl.a. løn, ansættelsesret, og arbejdsmiljø, kombineret med det politiske arbejde i forhold til at fremme vilkårene og rammerne for vores fags udvikling. Det er den røde tråd i al vores arbejde, sagde kredsformand Gert Landergren Due i sin mundtlige beretning til de omkring 110 medlemmer, der var mødt op til generalforsamlingen i Kreds Østjylland.

I sin beretning fremhævede han bl.a. samarbejdet med tillidsrepræsentanterne som ét af de væsentligste omdrejningspunkter i kredsens arbejde, fordi det samarbejde er afgørende for at skabe en sammenhæng mellem medlemmerne på arbejdspladserne og kredsen. Derfor har kredsen også taget en række initiativer til at styrke og videreudvikle den stærke og tætte relation til tillidsrepræsentanterne.

I april 2018 afholdt kredsen et TR-døgn, hvor der blev stillet skarpt på tillidsrepræsentanternes kompetencer, samarbejdet med kredskontoret og forventningerne til, hvad det helt konkret vil sige at være Socialpædagogerne på arbejdspladsen. Og det var ifølge kredsformanden en kæmpe succes.

- Vi fik rigtig mange gode ideer og input til, hvordan vi kan blive endnu bedre i vores samarbejde med tillidsrepræsentanterne. I den seneste generalforsamlingsperiode har vi fået rigtig mange nye tillidsrepræsentanter, og vi kan se, at TR-døgnet gør en positiv forskel. Det gælder ikke kun i forhold til udfordringerne med at agere i rollen som TR – men bestemt også på den mere sociale bane, sagde Gert Landergren Due og tilføjede:

- Så hvad er mere nærliggende, end at gentage succesen med et-TR døgn i 2020, hvor organisering vil blive ét af de temaer, vi vil gå i dybden med. Og det passer som fod i hose med, at forbundet har besluttet, at Socialpædagogerne på landsplan bl.a. skal have fokus på organisering i den kommende periode.

Projekt arbejdsmiljø
Gert Landergren Due berettede videre om kredsens erfaringer med deres lokale Projekt Arbejdsmiljø, som blev startet på generalforsamlingen i 2017. 

- Det har givet pote på den måde, at det rent faktisk er lykkedes os at knytte arbejdsmiljørepræsentanterne tættere til kredsen. Vi har satset rigtig meget på projektet, og det er en fornøjelse for os, at vores tilbud om temaoplæg er blevet taget fantastisk godt imod ude på arbejdspladserne – vel at mærke for hele arbejdspladsen. Det tog lidt tid at få løbet projektet i gang sådan for alvor. Men gode ting kommer nogle gange langsomt, sagde kredsformanden.

Gert Landergren Due blev genvalgt som formand og Mette Marhauer Thomsen som faglig sekretær og kasserer, mens Sara Ellesøe Hansen blev valgt som ny faglig sekretær.

Bliv medlem