Gå til indhold

GF Lillebælt

Kamp om pladserne

Medlemsdemokratiet lever i Socialpædagogerne Lillebælt. Lotte Kirk Hansen vandt posten som faglig sekretær, mens flere nye og yngre kandidater fandt plads i kredsbestyrelsen

30. oktober 2019

Artikel
Generalforsamlinglillebælt-web.jpg
Lotte Kirk Hansen (t.v.) blev valgt til ny faglig sekretær i Socialpædagogerne Lillebælt og lykønskes her af kredsformand Hanne Ellegaard.

Forfatter: Carl Ancher Pedersen

Foto: Nils Rosenvold

Kredsformand Hanne Ellegaard og kredskasserer Roger Lundberg blev genvalgt uden modkandidater. Men dermed var kvoten af fredsvalg brugt, da Socialpædagogerne Lillebælt holdt generalforsamling 29. oktober.

Interessen for medlemsdemokratiet i den jysk-fynske kreds fejler bestemt ikke noget, og de omkring 120 fremmødte medlemmer fik kampvalg for alle kontingentkronerne.

I sin beretning glædede kredsformand Hanne Ellegaard sig over en flok aktive hovedbestyrelsesmedlemmer, der ikke er kede af at blande sig i debatten. Det var måske medvirkende til, at hele seks kandidater var på banen til de tre pladser i hovedbestyrelsen ud over kredsformanden, der er ’født’ medlem.

Her lagde den yngste kandidat, 33-årige Caroline Frechsen, sig i spidsen med 80 stemmer. Det var første gang, hun stillede op til hovedbestyrelsen. De to øvrige pladser gik til Lotte Kirk Hansen og Roger Lundberg med hhv. 65 og 44 stemmer. Begge har siddet i hovedbestyrelsen siden 2009.

Forhandlingsvant holdspiller
Valget til posten som faglig sekretær fandt sted på en trist baggrund. I august i år døde Poul Erik Pedersen, faglig sekretær siden oprettelsen af kredsen i 2007, efter længere tids kræftsygdom.

Tre kandidater stillede op: Caroline Frechsen, Lotte Kirk Hansen og Lise Rudbæk. I anden og afgørende valgrunde opnåede Lotte Kirk Hansen med 63 stemmer, mens Caroline Frechsen fik 52.

Lotte Kirk Hansen er 54 år, fællestillidsrepræsentant i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune samt næstformand i kommunens hovedudvalg. I hovedbestyrelsen er hun udpeget som medlem af forbundets ligestillingsudvalg.

I sin valgtale fremhævede Lotte Kirk Hansen, at hun qua sit mangeårige virke som TR og fællestillidsrepræsentant har et bredt kendskab til arbejdsområdet og er både forhandlingsvant og løsningsorienteret. Desuden ser hun sig selv som en holdspiller, der sammen med kredskontor og kredsbestyrelse m.fl. skal skabe den bedste fagforening for medlemmerne.

Kamp om fanebærerposten
Det blev en lang aften i Lillebæltshallerne, da rækken af kampvalg fortsatte. Der var 19 kandidater til de resterende 11 pladser i kredsbestyrelsen, 17 kandidater til ni ledige pladser i kongresdelegationen og sågar to kandidater til posten som fanebærer.

Valget til kredsbestyrelsen betød, at fire nye – fortrinsvis yngre – kandidater kom ind, mens tre hidtidige medlemmer af kredsbestyrelsen måtte nøjes med suppleantpladser.

Lyt til medlemmerne
I en livlig debat om beretningen og det fremtidige arbejde var kongresprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’ et omdrejningspunkt.

Her efterlyste Sarah Baagø Petersen større involvering af medlemmerne.

– Nogle gange har jeg indtryk af, at det bliver for meget ’I (på kredskontoret, red.) er Socialpædagogerne’. Jeg oplever ikke, at jeg som medlem er blevet spurgt, hvad jeg gerne vil. Hvis vi skal have nye medlemmer ind, skal vi også inddrage de yngre medlemmer, sagde hun.

Det blev imødekommet af kredsformand Hanne Ellegaard, der lovede fokus på både medlemsinvolvering og organisering. Blandt andet fremhævede hun planerne om et ungenetværk og om at genoplive et projekt med at ringe til potentielle medlemmer.

Desuden luftede hun planerne om et stort fremtidsværksted, hvor man – sammen med aktive medlemmer – kan folde ’Vi er Socialpædagogerne’ ud lokalt.

– Den nye bestyrelse vil arbejde videre med det, måske i forbindelse med en ny fagfestival næste år eller som en workshop på et andet tidspunkt, lød det.

Læs mere om valgene på sl.dk/lillebælt

Bliv medlem