Gå til indhold

Voxpop

3 AMR’er: Sådan vil vi sikre fremtidens arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentanternes år blev tidligere på ugen skudt i gang med en stor konference for mere end 1.500 AMR’er fra forskellige brancher. Her deler tre af Socialpædagogernes deltagere deres visioner for fremtidens arbejdsmiljø

10. januar 2019

Artikel
AMR-konfetti-2.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

-I er – også – en del af fagbevægelsens rygrad!

Så kontant var hyldesten fra Morten Skov Christiansen, næstformand fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) til de mere end 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter fra forskellige FH-forbund, der den 8. januar deltog i AMR-konferencen i Odense Kongrescenter.  

Arbejdsmiljøkonferencen, der var den største i den danske fagbevægelses historie, indleder AMR-året 2019, som FH har viet til at forbedre arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår, viden og kompetencer. På konferencen gennemgik arbejdsmiljørepræsentanterne en række fælles handleøvelser, der skulle give dem inspiration til at opnå endnu bedre resultater hjemme på de respektive arbejdspladser.

Sidst på dagen fangede Socialpædagogen tre af forbundets medlemmer til en snak om udfordringer, håb for fremtiden – og selvfølgelig idealerne for det gode arbejdsmiljø.

Anja Thorsen, AMR for 120 kolleger på Bo og dagtilbuddet Klintebo , Aakirkeby:

Hvad forstår du ved et godt arbejdsmiljø?

– Et godt arbejdsmiljø sikrer, at du er glad for at gå på arbejde. Du føler, du udretter noget, og du har det godt, når du går hjem. Og så hviler det på skuldrene af et godt kollegaskab, hvor vi deler et fælles mål om at gøre en forskel.

Hvilke udfordringer eller barrierer har du oplevet for at opnå netop det?

– Hos os er det i sig selv en udfordring, at vi er så stor en arbejdsplads, hvor forholdene og samarbejdet skal fungere for alle. Derfor gør jeg og min anden AMR-kollega meget ud af at være opsøgende og søge den gode dialog, der sikrer, at vi får tag om problemerne, før de udvikler sig.

- Det gælder særligt det psykiske arbejdsmiljø, der til forskel fra det fysiske kan være en flydende uhåndgribelig størrelse. Netop derfor er den vedvarende indsats for en stærk kommunikation på tværs af arbejdspladsen utrolig vigtig.

Hvad kan du tage med hjem fra dagens konference?

-Gennem hele dagen har jeg lyttet til flere historier fra arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af brancher, og noget af det, der gjorde størst indtryk på mig, var de fortællinger, der viste, hvordan helt små ting i hverdagen kan have en enorm betydning for arbejdsmiljøet. Fx hvordan det kan påvirke hele stemningen på en arbejdsplads, hvis man ikke hilser på hinanden, når man møder ind. Det kan jo umiddelbart lyde som en bagatel, men det hele falder tilbage på spørgsmålet om, hvorvidt gruppen af kolleger deler det samme værdisæt. Hvis man har en række fælles værdier for, hvordan vi vil omgås hinanden som kolleger, så tror jeg, man er nået langt. Det er i hvert fald noget, jeg selv vil tage med videre.

Jens Rahbæk, AMR for 65 kolleger på bofællesskaberne Hedensvej i Esbjerg:

Hvad forstår du ved et godt arbejdsmiljø?

– Det handler først og fremmest om trivsel og en gennemgående åbenhed, der sikrer, at vi kan bevare den. På min arbejdsplads arbejder vi ud fra den gode gamle talemåde ’svesken på disken’. For enhver medarbejder skylder sig selv og sine kolleger at det sagt, hvis der er noget, der er svært, hvad enten det er på jobbet eller i familielivet. Det kan man trygt fortælle om, hvis man ved, at man bliver mødt med forståelse og en enighed om, at man ikke altid kan være på toppen

Hvilke udfordringer eller barrierer har du oplevet for at opnå netop det?

– Jeg kan nogle gange føle mig lidt alene i arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant. For som repræsentant for over 60 kolleger fordelt på otte afdelinger er det ikke helt nemt at gøre sig synlig for alle i dagligdagen og have en føler ude på hele arbejdspladsen. Vi har så repræsentanter i hver afdeling, der skal være med til at sikre arbejdsmiljøet. De bringer hver især input ind til TRIO’en, som sikrer, at vi dækker hele arbejdspladsen ind. Men lige nu taler vi om at ansætte en ekstra arbejdsmiljørepræsentant, så vi fremover bliver to, ligesom det er tilfældet med tillidsrepræsentanterne. Det vil helt sikkert være den bedste løsning.

Hvordan vi du selv arbejde for at styrke arbejdsmiljøet fremover?

Vi har netop valgt en ny tillidsrepræsentant hos os, så jeg vil gøre en indsats for at få den nye konstellation i TRIO-samarbejdet op at køre. Men derudover er det vigtigt at gøre arbejdsmiljøområdet mere synligt, så flere kolleger henvender sig. For det er et grundlæggende problem, at mange ikke vægter arbejdsmiljøet specielt højt, og den udfordring vil jeg gerne komme til livs, så det bliver ligeså naturligt for dem at være bevidste om det, som det er for mig selv. Fx ved at tale højere om vigtigheden af et godt psykisk arbejdsmiljø og ved at formidle overfor kollegerne, at der findes nogle konkrete måder at handle sig til det på.

Majbritt Helbech Hansen, AMR for 35 kolleger på Bofællesskabet Marie Magdalene i Ryomgård på Djursland:

Hvad forstår du ved et godt arbejdsmiljø?

– Et godt arbejdsmiljø hviler på, at vi har respekt og tillid til hinanden, og det opstår kun, hvis alle tager ansvar for at sikre det.  Det kræver, at man som kolleger har fokus på det, vi når, og det vi gør, og at vi kommer til hinanden, hvis der er noget, der påvirker os.

Hvilke udfordringer eller barrierer har du oplevet for at opnå netop det?

– Selve prioriteringen af arbejdsopgaverne spiller meget ind på arbejdsmiljøet på min arbejdsplads, når vi bliver underlagt nye krav udefra. Vi kan nemt have en følelse af, at vi bare skal nå mere og mere og mere. Der forsøger jeg løbende at holde gang i dialogen om, hvad der er vigtigt at nå. Det er jo ikke mig, der bestemmer, hvad folk skal nå. Men man er nødt til at spørge sig selv om, hvad der skal prioriteres, så de ikke bare speeder op for at forsøge at nå det hele. For man skal ikke nødvendigvis nå alting for, at det har været en god dag.  

Hvordan vil du selv arbejde for at styrke arbejdsmiljøet fremover?

– Ved at få et endnu tættere ledersamarbejde, der netop kan skabe klarhed omkring de mange nye arbejdsopgaver og prioriteringen af dem. For matcher de krav, vi sætter til os selv egentlig de forventninger, ledelsen har? Der har man som arbejdsmiljørepræsentant en betydelig opgave med at bidrage til, at den dialog fungerer. Men det kræver selvfølgelig, at den enkelte medarbejder tager ansvar for at løfte tingene ind, så vi sammen kan handle på det.

2019 ER AMR-ÅR

Den nye hovedorganisation FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) lancerer i denne måned kampagnen ’AMR 2019’, der gennem hele 2019 arbejder for at styrke arbejdsmiljørepræsentanterne vilkår og rolle på arbejdspladserne. Kampagnen vil bl.a. fokusere på AMR’ernes viden, kompetencer og tidsrammer.

Læs mere om AMR 2019

Bliv medlem