Gå til indhold

Nye visitationskriterier

Visitationskrav skal lempes

Sundhedsministeren vil med et nyt lovforslag gøre det lettere at indstille borgere til en af de særlige pladser i psykiatrien

8. januar 2019

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

De 150 særlige psykiatriske sengepladser blev etableret for at sikre bedre recovery-forløb for nogle af samfundets mest udsatte borgere med psykiske lidelser - og forebygge vold i socialpsykiatrien. Men i løbet af de nye tilbuds første leveår har det vist sig, at det mange steder er en udfordring at få visiteret de borgere til tilbuddet, som de særlige pladser er målrettet. Derfor fremsatte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kort før jul et nyt lovforslag, der skal justere visitationskriterierne. Det skriver dknyt.

Ifølge lovforslaget vil ministeren bl.a. give regionsrådet mulighed for at indstille en borger til en af de særlige pladser. Samtidig vil ministeren ifølge dknyt ændre tre kriterier, sådan at patienten ikke længere skal udgøre en aktuel fare - men blot en potentiel fare i fremtiden. Således behøver patienten ikke længere at have en endelig psykiatrisk diagnose.

Derudover åbner lovforslaget op for, at det bliver muligt at visitere patienten, hvis man vurderer, at opholdet er det bedst egnede for vedkommende. Tidligere hed det i kriteriet, at opholdet skulle have ’afgørende’ betydning for patienten.

Høringssvar fra SL
Lovforslaget har været i høring, hvor bl.a. Socialpædagogerne har afgivet høringssvar. Af høringssvaret fremgår, at forbundet mener, at det er for tidligt at lave visitationskriterierne om allerede nu, fordi hverken de særlige pladser eller de kommunale forvaltninger har haft tilstrækkelig tid til implementering.

Men selvom både KL og Danske Regioner har været stærkt kritiske overfor de særlige pladser og opfordret regeringen til at omlægge pladserne til ordinære sengepladser i psykiatrien, så udtrykker sundhedsministeren i en kronik i Jyllandsposten den 27. december, at hun med lovforslaget om justering af visitationskriterierne vil sikre, at de 150 pladser reelt bliver taget i brug efter hensigten. Hun skriver bl.a.:

’Vi skal huske på, at pladserne er tiltænkt mennesker med misbrug og psykiske lidelser - borgere, der virkelig har brug for hjælp. Jeg har for nylig besøgt Vordingborg, som har haft succes med de særlige pladser. Her er der fuld belægning og tilfredshed blandt både personale og beboere, hvilket for mig er et konkret bevis på, at det er alt for tidligt at opgive pladserne’, lyder det fra Ellen Trane Nørby.

Netop de særlige pladser i Vordingborg kan du læse meget mere om i artiklen ’Her er du beboer - ikke patient’ bragt Socialpædagogen nr. 17, 2018.

Bliv medlem