Gå til indhold

Arbejdsskader

Socialpædagog får anerkendt afvist sag

På baggrund af en Højesteretssag fra 2018 har Erstatningsnævnet nu anerkendt en arbejdsskadesag, som en socialpædagog ellers tidligere fik afvist, fordi der ikke var foretaget politianmeldelse indenfor 72 timer

9. januar 2019

Artikel
cb_afgørelse.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

En godtgørelse for svie og smerte svarende til i alt 80 sygedage. Det er resultatet af en afgørelse, som Erstatningsnævnet traf kort før jul i en sag om en socialpædagog, der i sommeren 2014 var udsat for en voldsom hændelse, hvor vedkommende blev ramt i nakken af en tung genstand.

Oprindeligt gav Erstatningsnævnet ellers afslag på ansøgningen om erstatning. Det skete i juli 2016 med den begrundelse, at episoden ikke var anmeldt til politiet inden for 72 timer, og at nævnet ikke fandt, at der forelå oplysninger i sagen, som kunne medføre, at nævnet skulle se bort fra den manglende politianmeldelse.

Erstatningsnævnet skiftede tilbage i 2014 praksis, så det blev sværere at få erstatning efter voldstilfælde. Ændringerne betød bl.a., at man som socialpædagog skal politianmelde episoden inden 72 timer, hvis man skal kunne opnå erstatning.

Ændrer kurs efter dom
Men en Højesteretsdom slog i september sidste år fast, at en skoleleder har ret til erstatning, selvom et overfald ikke blev politianmeldt.

Læs om den principielle Højesteretsdom

Ifølge dommen skal Erstatningsnævnet dispensere for manglende anmeldelse til politiet indenfor 72 timer, hvis det er begrundet i generelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn på den pågældende institution.

Det er netop den dom, der nu også får indflydelse på socialpædagogens sag, fremgår det af Erstatningsnævnets nye afgørelse, hvor der henvises til Højesterets afgørelse.

Der står således: ’Nævnet har i lyset heraf genoptaget behandlingen af dit medlems ansøgning om erstatning og godtgørelse som følge af hændelsen. Nævnet finder, at hændelsen efter Erstatningsnævnets ændrede praksis i lyset af Højesterets dom må anses for omfattet af offererstatningsloven’.

Gå til politiet
På trods af, at Erstatningsnævnet har genåbnet flere arbejdsskadesager i forlængelse af den omtalte Højesteretsdom, anbefaler Socialpædagogerne fortsat, at man - for at være helt sikker på at få erstatning - anmelder sager til politiet inden for 72 timer efter, at skaden er sket.

Læs mere om arbejdsskadesager på sl.dk/arbejdsskade. Og har du spørgsmål vedrørende en arbejdsskadesag, så kontakt forbundets arbejdsskadeteam på 7248 6040 eller arbejdsskade@sl.dk

 

Bliv medlem