Gå til indhold

Plejefamilier

Sådan gik mødet om forhandling

5. februar afholdt KL en workshop om god forhandlingsskik i forhold til plejefamilier. Bagefter var formanden for Familieplejernes Landsudvalg, Gitte Jensen, godt tilfreds

5. februar 2019

Artikel
spilleregler.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Hvordan skal spillereglerne være for forhandlinger mellem kommuner og plejefamilier om fx vederlag? Dét spørgsmål blev diskuteret på et møde den 5. februar, hvor Kommunernes Landsforening (KL) havde inviteret til brainstorm om ’pejlemærker’ for god forhandlingsskik.

Knap 20 familieplejere, familieplejekonsulenter og repræsentanter for forskellige kommuner var mødt op. En af dem var formanden for Socialpædagogernes landsudvalg for familieplejere, Gitte Jensen.

– Det var et rigtig fint møde, og selv om pejlemærkerne ikke er besluttet endnu, fornemmede jeg, at det kommer til at gå den rigtige vej. Der var bred enighed om nogle af de ting, jeg også selv lagde vægt på: At der skal være en klar dagsorden til en forhandling. At der skal skrives referat, som skal sendes i høring. Og at der i det hele taget skal være en gensidig respekt mellem kommuner og plejefamilier, siger hun.

Gitte Jensen foreslog også, at der skal være ret til genforhandling, præcisering af hvad omkostningsdelen dækker, samt at kommunerne skal melde ud, at man har ret til en bisidder.

Ingen rådgivere
På mødet fornemmede hun en bred enighed om, at plejebørn ikke skal kunne fjernes fra den ene dag til den anden, hvis familieplejeren siger nej til at gå ned i vederlag.

Hun ærgrer sig dog over, at der ikke var rådgivere med til mødet.

– De spiller jo også en stor rolle, og det er ofte dem, vi har konflikterne med.

KL samler nu op på dagens input, hvorefter Socialpædagogerne og andre interessenter igen skal høres, inden de endelige pejlemærker forventes klar på denne side af sommerferien.
Landsudvalget for Familieplejere bliver involveret i Socialpædagogernes svar til KL.

Det var kun spillereglerne og ikke selve indholdet af kontrakterne, der var til debat.

Bliv medlem