Gå til indhold

Sundhedsreform

Regionalt ansat? Det betyder sundhedsreformen for dig

Vi giver dig et overblik over, hvad reformen betyder for dig, som er ansat i en region, hvad enten det er på et hospital eller inden for det specialiserede område

21. januar 2019

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Socialpædagogerne har cirka 4.000 medlemmer ansat i regionerne - nogle på hospitalerne, andre indenfor det specialiserede område. Men uanset hvilken type regional arbejdsplads, du er ansat på, så er der i regeringens udspil til en sundhedsreform en række hensigtserklæringer om tryghed for medarbejderne.

Socialpædagogerne har derfor en klar forventning om, at regionalt ansatte vil blive omfattet af de samme regler som ved tidligere reformer (fx kommunalreformen), hvor man som medarbejder blev stillet som om, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse.

Fordelen er, at man som medarbejder som minimum er sikret de samme løn- og ansættelsesvilkår ved en overførsel til kommunal ansættelse. Det er Socialpædagogernes primære fokusområde.

Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om et udspil til en reform. Om og hvordan den bliver en realitet, afhænger både af det kommende folketingsvalg og af de kommende forhandlinger.

Ansatte på hospitaler
For dig, som er ansat på et hospital, betyder sundhedsreformen kort fortalt, at strukturen i sundhedsvæsenet helt overordnet bliver ændret, så der fremover vil være tre lag: Et statsligt organ under Sundhedsministeriet, som står for økonomien og styringen. Herunder fem sundhedsforvaltninger, der rent geografisk placeres i de nuværende regioner. Endelig oprettes der 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber, der skal sikre mere nærhed i sundhedsbehandlingen.

Den nye struktur i sundhedsvæsenet vil, så vidt Socialpædagogerne er orienteret på nuværende tidspunkt, ikke få nogen betydning for din ansættelse og dine arbejdsopgaver inden for sygehusområdet.

Ansatte på det specialiserede socialområde
Udover sygehuse ligger der i regionerne også omkring 60 regionale tilbud og institutioner inden for det specialiserede socialområde. De nuværende regionale tilbud omfatter bl.a. sikrede døgninstitutioner for børn og unge, en sikret boform, Kofoedsminde, for udviklingshæmmede, der har begået grov eller personfarlig kriminalitet – samt specialtilbud til børn og unge med alvorlige syns- og hørehandicap og svære fysiske handicap.

Alle disse tilbud skal ifølge sundhedsreformen overgå til kommunerne på samme måde, som de omkring 1.000 øvrige tilbud, som kommunerne allerede har overtaget, siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007. Det sker, fordi regeringen vurderer, at fagligheden bedst vil kunne sikres ved en kommunal placering.

Er du ansat inden for det specialiserede socialområde eller inden for specialundervisning, vil din arbejdsplads derfor - hvis sundhedsreformen gennemføres - overgå til kommunerne med udgangen af 2020.

Fortsat overenskomstdækket
Det er vigtigt at slå fast, at de vilkår, du er ansat under, også fremadrettet er et anliggende for aftaleparterne i den danske model. Det betyder, at du fortsat vil være omfattet af en overenskomst, og vi forventer fra Socialpædagogernes side ikke, at der sker forandringer i dine ansættelsesmæssige vilkår.

I udspillet til sundhedsreformen fremgår det, at der inden for det specialiserede socialområde er behov for at afklare, hvordan institutionernes særlige karakter bedst muligt fastholdes ved overgangen til kommunerne. Socialpædagogerne er blevet lovet en mulighed for at påvirke dette arbejde og forventer derfor en dialog om de nærmere rammer.

Bliv medlem