Gå til indhold

udsatte

Nu må hjemløse tjene 20.000 skattefrit

En ny ordning skal gøre det lettere for hjemløse at få kontakt til arbejdsmarkedet. Med et socialt frikort får de nu mulighed for at tjene op til 20.000 kroner årligt uden at blive modregnet i sociale ydelser

3. januar 2019

Artikel
hjemløs.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

En midlertidig rengøringstjans eller et par timers forefaldende arbejde i ny og næ uden at lønnen modregnes i kontakthjælpen. Det bliver nu en mulighed for hjemløse, som med et socialt frikort kan tjene lidt penge uden at skulle betale skat.

Målgruppen for det sociale frikort er hjemløse og andre socialt udsatte over 25 år, som har misbrugsproblemer og som har en psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer. Og formålet er at give den hjemløse en mulighed for at få kontakt med arbejdsmarkedet og deltage i samfundets fællesskaber - og tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar.

Der vil være tale om jobs som pakke- og lagerarbejde, rengøring og oprydning og andre serviceopgaver og forefaldende arbejde, og det er muligt at få lønnen udbetalt kontant fra arbejdsgiveren.

God ide - skuffende løsning

Hensigten bag frikortet møder bred opbakning. Men den konkrete ordning har også fået kritik fra flere sider, dels for at være finansieret af satspuljemidler - og dels for at være administrativt tung. Planen har været en nem og ubureaukratisk løsning, men før den hjemløse kan få glæde af ordningen, skal han eller hun visiteres til et socialt frikort af kommunen.

Ordningen skal desuden administreres i et it-system, hvor den hjemløse skal oprettes med et ID-nummer, som han eller hun skal opgive til arbejdsgiveren. Det sammen med udfordringen i at finde de op mod 4.000 forefaldende ordinære jobs, der er målet, får blandt andre Rådet for Socialt Udsatte til at tvivle på, om ordningen kan komme de mest udsatte til gavn.

Socialstyrelsen har lavet en pjece til målgruppen om det sociale frikort og en pjece til kommunernes medarbejdere.  Her anbefales kommunerne at opsøge målgruppen og opfordre mulige interesserede til at søge om et frikort på forhånd, så det formelle er på plads, hvis de på et tidspunkt får et job på hånden.

Find pjecerne på Socialstyrelsens hjemmeside: 

Folder til borgerne om socialt frikort

Hæfte til kommunerne om socialt frikort

Det sociale frikort

Frikortet giver borgeren mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i kontanthjælpen eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Det sociale frikort forvaltes af kommunerne i en to-årig forsøgsperiode. 

Bliv medlem