Gå til indhold

GF Nordjylland

Vi skal trygt kunne ytre os

Socialpædagogerne Nordjylland har de senere år haft stort fokus på at inddrage medlemmerne i det fagpolitiske arbejde om blandt andet ytringsfrihed - og årets generalforsamling stod også i medlemmernes tegn

28. september 2018

Artikel
GF-Nordjylland-1.jpg

Forfatter: Malene Skov Jensen

Socialpædagogerne Nordjylland har de senere år haft et stort fokus på at få medlemmerne på banen fx i kredsens faglighedsprojekt, medlemspanel og i arbejdsgrupper om bl.a. ytringsfrihed og hygiejnepolitik. Derfor var det helt naturligt også at inddrage medlemmerne i formandens mundtlige beretning.

Tre medlemmer kom til orde under beretningen - to af dem var der videoindslag med, hvor de fortalte om OK18, brug af ytringsfrihed og om, hvordan hygiejnepolitikker fylder mere og mere på arbejdspladserne. Og fra talerstolen fortalte Michel Habib, hvordan han oplevede det, da han brugte sin ytringsfrihed. Det skete i forbindelse med en artikel i Socialpædagogen, hvor han afslørede, at vikarerne på hans arbejdsplads fyldte så meget, at de på en enkelt uge dækkede syv fuldtidsstillinger.

Jeg kom helskindet ud af det med hjælp fra kredskontoret og stor opbakning fra mine kolleger, og jeg vil til hver en tid ytre mig om forhold på min arbejdsplads igen

Michel Habib

– Det var en kæmpe lettelse at fortælle om det. Men da jeg så artiklen, begyndte mit hjerte at banke hurtigt, for nu havde jeg bragt min arbejdsplads på forsiden af mit fagblad, sagde Michel Habib og kiggede ud over de 130 fremmødte på kreds Nordjyllands generalforsamling.

Det var heller ikke omkostningsfrit for ham at ytre sig, og han blev blandt andet indkaldt til møde med chefen, hvor han skulle redegøre for sine beregninger.

– Men jeg kom helskindet ud af det med hjælp fra kredskontoret og stor opbakning fra mine kolleger, og jeg vil til hver en tid ytre mig om forhold på min arbejdsplads igen, sagde Michel Habib.

Forpligtet til at ytre os
I 2017 lavede kredsen en undersøgelse af ytringsfriheden blandt medlemmerne, som blandt andet viste, at halvdelen af de socialpædagoger, der har ytret sig om kritisable forhold på deres arbejdsplads, har oplevet, at det fik negative konsekvenser.

– Det er fuldstændig vanvittigt, at man ikke trygt kan ytre sig om kritisable forhold på sin arbejdsplads. Vi arbejder med de allermest udsatte borgere, som sjældent har andre end os til at være deres talerør, og derfor har vi en særlig forpligtigelse til at sige fra, sagde formand Peter S. Kristensen.

På baggrund af medlemmernes input er kredsen nu i gang med at lave en konkret politik for brug af ytringsfrihed, ligesom kredsen meget gerne støtter medlemmerne før, under og efter, de ytrer sig.

Hygiejnepolitik fylder
Et andet medlem, Malene Kær Gundersen, fortalte i et videoindslag om, hvordan hygiejnepolitikker er begyndt at spænde ben for socialpædagogikken på hendes arbejdsplads i Aalborg Kommune. Det fik de fremmødte til at sukke højlydt, og det var tydeligt, at det var en problematik, som de genkendte.

Kommunernes øgede fokus på hygiejne skyldes, at Styrelsen for Patientsikkerhed har udvalgt bostederne som et særligt indsatsområde og nu fører tilsyn med deres hygiejne og medicinhåndtering.

– Vi bruger enormt meget tid på at opretholde hygiejnereglerne, og det tager tid og fokus fra det socialpædagogiske arbejde med borgerne, fortalte Malene Kær Gundersen.

Pressede døgntilbud
På sidste års generalforsamling var der stor debat om presset på døgntilbuddene til børn og unge, hvor særligt Aalborg Kommune har oplevet fyringer og lukninger af institutioner. I stedet anbringer kommunerne de unge i plejefamilier og på private opholdssteder uden overenskomst.

– Jeg har nu holdt møde med Aalborg Kommunes borgmester, Thomas Kastrup Larsen, og han vil også helst bruge opholdssteder med overenskomst. Men kommunen har behov for at have en bred vifte af tilbud til de unge, og det behov kan de ikke dække, hvis de kun kan bruge steder med overenskomst, fortalte Peter Kristensen.

Derfor vil kredsen også fokusere på at få endnu flere opholdssteder til at tegne overenskomst. Men flere af de fremmødte gav ikke meget for borgmesterens forklaring.

– Hvis han gerne vil have en bred vifte af tilbud til de udsatte unge, skulle han jo ikke have været med til at lukke seks ud af kommunens syv døgninstitutioner, så der nu kun er en døgninstitution tilbage, sagde Lars Øberg, fællestillidsmand i Aalborg Kommune.

Bliv medlem