Gå til indhold

Løn

Nyt grundbeløb på det regionale område per 1. oktober

Der er kommet nyt grundbeløb per 1. oktober 2018 i regionerne. Læs her hvad det går ud på, og hvad du skal vide og være opmærksom på som TR

28. september 2018

Artikel

Forfatter: Tue Thiellesen Bjerborg

RLTN og Forhandlingsfællesskabet har i foråret 2017 indgået aftale om nyt grundbeløbsniveau. Det nugældende grundbeløbsniveau 31.3.2000 omlægges til nyt grundbeløbsniveau 31.3.2018. Omlægningen og det nye grundbeløbsniveau træder i kraft pr. 1. oktober 2018.

Hvad betyder det?
Aftalen betyder, at alle former for lønninger (løntrin, områdetillæg og tillæg), der er aftalt som grundbeløb i niveau 31. marts 2000 omlægges til nyt grundbeløb i niveau 31. marts 2018. Undtaget for omlægningen er den pensionsgivende løn for tjenestemænd, hvor nugældende grundbeløbsniveau og reguleringsprocent videreføres.

Hvornår træder det i kraft?
Det var egentlig hensigten, at omlægning til nyt grundbeløbsniveau 31. marts 2018 skulle ske med virkning fra førstkommende tidspunkt, hvor der udmøntes generelle lønstigninger efter 31. marts 2018, dvs. 1. april 2018. Men grundet det lange forhandlingsforløb ved OK18 aftalte parterne at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet til 1. oktober 2018.

Særligt vedrørende ansatte i Region Sjælland
KMD har beklageligvis omlagt grundbeløbene allerede pr. 1. april 2018 til det nye niveau. Dette har betydning for ansatte i region Sjælland, der - som den eneste region - anvender KMD, som dataleverandør. Forhandlingsfællesskabet har taget dette til efterretning uden præjudice.

Den tekniske omlægning og afrundingsprincipper
Det nye grundbeløb pr. 31.3.2018 beregnes teknisk på den måde, at det hidtidige grundbeløb pr. 31.3.2000 sammenlægges med gældende udmøntning af procentreguleringen pr. 31. marts 2018.

Der skal ske en afrunding af beløbene. Løntrin, områdetillæg og tillæg skal afrundes til nærmeste hele krone. Tillæg der er fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed, dvs. fx særydelsessatser, skal afrundes til nærmeste hele øre.

Tilretning af centrale overenskomster og aftaler
Socialpædagogernes overenskomster og aftaler på det regionale område er under redigering, og OK18 overenskomster og aftaler vil indeholde grundbeløb i niveau 31. marts 2018 omregnet efter ovennævnte principper.

Hvad betyder det for den enkelte ansatte?
For den enkelte ansatte vil de nye grundbeløb fremgå af lønsedlen (”bagsideoplysningerne”) fra og med lønnen for oktober måned 2018. Men i øvrigt betyder omlægningen ikke noget, bortset fra en eventuel minimal gevinst/tab ved afrundingen (som udgør højest plus/minus 50 øre årligt). For den enkelte ansatte vil dette dog ikke være særlig synligt, da der samtidig med omlægningen sker en generel lønstigning.

Løntabeller og -satser i niveau 31. marts 2018 og grundbeløbsomregner
Løntabeller og – satser pr. 1. oktober 2018 findes på sl.dk, her:

https://sl.dk/faa-svar/loen/loensatser/

Bemærk at der her særligt i forhold til omlægningen til nyt grundbeløb findes en konverteringstabel for tillæg fastsat som årlige grundbeløb. Der er også en ”grundbeløbsomregner”, hvormed man nemt ved at indtaste grundbeløb i niveau 31. marts 2000 kan få det nye grundbeløb i niveau 31. marts 2018 samt det aktuelle beløb pr. 1. oktober 2018. Der er to omregnere – én til tillæg aftalt fastsat som årlige beløb (fx lokalt aftalt kvalifikations- eller funktionsløn), og én til tillæg fastsat pr. tidsenhed/ydelse (fx særydelsessatser som 17-06 tillæg).

Hvad skal de lokale parter gøre?
Lokale aftaler, eksempelvis lønaftaler og ansættelsesbreve, skal ligeledes omlægges til nyt grundbeløbsniveau 31. marts 2018. RLTN og Forhandlingsfællesskabet har aftalt, at redaktionel tilretning af lokale aftaler mv., dvs. omregning til nyt grundbeløbsniveau, skal ske løbende, når de lokale parter fremadrettet fra 1. oktober 2018 ændrer på eller genforhandler den enkelte lokale aftale.

Det er således ikke meningen, at samtlige lokale aftaler mv. skal gennemgås inden en given dato, men at tilretningen i stedet sker løbende.

Nye lokale aftaler skal naturligvis fra og med 1. oktober 2018 altid indgås i niveau 31. marts 2018.

Bliv medlem