Gå til indhold

Minister for en dag

Jeg vil ændre menneskesynet

Hvad ville du lave om, hvis du var chefen for det hele og minister for en dag? I denne serie giver medlemmer af Socialpædagogerne deres bud

1. oktober 2018

Artikel

Forfatter: Maria Rørbæk

Hvad er de største udfordringer forbundet med netop dit arbejde som socialpædagog, og hvad skulle der til politisk for at ændre på det?
Jeg arbejder som socialpædagog og underviser på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU, for unge med særlige behov. Her er jeg tilknyttet et team, hvor de fleste unge er flyttet hjemmefra og får bostøtte eller har en mentor. Men jeg oplever ofte, at de unge ikke får den hjælp, de reelt har brug for.

I stedet ønsker jeg mig en socialpolitik, som tager et virkeligt ansvar i forhold til at sikre, at der investeres i livsvilkår for unge med særlige behov. Det kan være gennem efterværn, bosteder/opgange, arbejdsfællesskaber og andet.

Hvis du blev minister, hvad var så det første, du ville gøre på det socialpolitiske område?
Jeg ville ændre menneskesynet, så man i højere grad begyndte at se på den enkelte i stedet for at skære alle over en kam og stille de samme krav til alle. Al sociallovgivning skal sikre de svageste i samfundet.

Hvilken regel ville være den første, du indførte, og hvilken regel ville du sløjfe?
Jeg kan ikke pege på en enkelt regel, men al lovgivning og alle regler skulle have et servicetjek.

Hvilke/hvilken minister – forhenværende eller nutidig - er dit forbillede?
Hun blev godt nok aldrig minister, men Ebba Strange (SF) er helt klart mit største politiske forbillede. Jeg har et helt tydeligt billede i hovedet fra dengang, jeg som barn så hende på TV. Hun var en lille bitte kvinde, der højt talte de svages sag. Og i mit voksenliv blev jeg nysgerrig på hendes baggrund og vedholdenhed i politisk arbejde, som jeg beundrer meget.

Hvordan ville dit politiske slogan lyde?
Jeg vil aldrig få et slogan. Jeg er mere til handling end til sloganer.

Blå bog

Navn: Bodil Sollie

Titel: Socialpædagog og fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne i Viborg.

Arbejdsplads: STU Viborg

Alder: 52 år

 

Bliv medlem