Gå til indhold

Konference

Hvilke veje fører til beskæftigelse?

Flere borgere med funktionsnedsættelser skal have et arbejde, lyder det fra regeringen. Konference i fagligt selskab ser på, om og hvordan det kan lade sig gøre.

1. oktober 2018

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Flere mennesker med handicap skal i job på det ordinære arbejdsmarked – sådan lyder det ikke mindst fra regeringen. Men er der plads til alle på arbejdsmarkedet? Er det så at sige ’borgerparat’? Hvad skal der til for at skabe plads til mennesker med funktionsnedsættelser? Og hvilke tilbud skal der være til borgere med omfattende funktionsnedsættelser?

Det er nogle af de spørgsmål, der er på dagsordenen på årskonferencen i Socialpædagogernes Fagligt selskab om uddannelses-, beskæftigelses-og aktivitetstilbud for mennesker med funktionsnedsættelser.

’Alle veje fører til beskæftigelse?’ lyder den spørgende overskrift for konferencen, der afholdes 3. december i Kolding. Her vil der især være fokus på socialpædagogers rolle i udviklingen: Hvordan kan man som socialpædagog være med til at skabe et godt arbejdsliv og et godt dagtilbud ud fra borgernes præmisser og drømme?

Det er ikke blevet lettere
Før debatten midt på konferencedagen vil professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet give en indføring i udviklingen af ’det rummelige arbejdsmarked’, der startede som en socialpolitisk ide, men hurtigt blev overtaget af en beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk tilgang. Gennem årene er det ikke blevet lettere for offentligt ansatte som socialpædagoger at skræddersy indsatserne over for de udsatte borgere, lyder et af hans budskaber.  

Fra Høgskolen i Oslo kommer psykologen Per Lorentzen og fortæller om de etiske udfordringer, man står med som socialpædagog, når man på samme tid skal forvalte borgerens selvbestemmelse og overholde de krav og retningslinjer, der er for indsatsen. Hvordan håndterer man det fagetiske ansvar i samspillet med borgeren?

Og Jesper Bo Jensen fra Center for Fremtidsforskning kommer i et tredje oplæg med sit bud på, hvordan fremtidens arbejdsmarked tegner sig: Vil udviklingen af nye jobfunktioner og jobtyper betyde, at der ikke bare bliver plads til, men også brug for alle?

Læs mere om konferencen, programmet og tilmelding på det faglige selskabs hjemmeside på fagligeselskaber.sl.dk/uba/

Bliv medlem