Gå til indhold

Tryghed

Dine dagpenge mister værdi

Gabet mellem dagpenge og lønindkomst vil blive større frem mod 2025. Vi skal bruge opgangstider til at sikre en fælles løsning på problemet, for arbejdsløshed kan ramme alle, mener Socialpædagogerne

28. september 2018

Artikel
styrk-dagpenge.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Det danske dagpengesystem står til at blive udhulet langsomt over de næste år. En række politiske beslutninger betyder, at kompensationsgraden – altså hvilken procentdel af din tidligere løn, du får udbetalt – langsomt falder frem mod 2025.

I 2015 fik en socialpædagog i gennemsnit 56 pct. af sin løn udbetalt i dagpenge, mens det i 2025 kun vil være 51 pct. Det viser en beregning fra LO. Ser man på tallene i et længere tidsperspektiv, er procentsatsen siden 1995 faldet fra 67 pct. af lønnen.

Derfor er der behov for, at politikerne bag sidste dagpengeforlig kigger på dagpengesystemet, mener Socialpædagogernes forbundskasserer Michael Madsen.

– Når man bliver hårdere ramt på pengepungen ved arbejdsløshed, så øger det utrygheden for lønmodtagerne, og det giver ikke den fleksibilitet på arbejdsmarkedet, som ofte efterlyses. Det er aldrig den enkeltes problem at blive arbejdsløs, og det kan ramme alle. Derfor skal vi i fællesskab sikre et godt dagpengesystemet, der giver alle tryghed, siger han.

Siden 1995 er der sparet 17 mia. kr. på dagpengesystemet, viser en opgørelse fra LO. Michael Madsen mener, at bunden er ved at være nået.

– Nu kan der snart ikke høvles mere af, hvis ordningen stadig skal give mening. Vi står med en gylden mulighed lige nu, fordi det går godt i Danmark, og ledigheden er lav. Så det er nu, vi skal have en langsigtet løsning og finansiering af den fælles forsikringsmodel, der er med til at gøre den danske flexicurity-model så god og kendt i hele verden, siger han.

Værdien af dagpenge i forhold til løn

 

1995 2015 2025
66,7 % 56,6 % 50,6 %

Tallene viser dagpengenes kompensationsgrad. Det er udtryk for i hvor høj grad, dagpengeudbetalingen kompenserer for den gennemsnitlige lønindtægt, som en arbejdsløs socialpædagog mister. Pension er regnet med i lønnen, og tallet er efter skat.

Kilde: LO

Bliv medlem