Gå til indhold

Kommentar

Barnets første 1000 dage

3. december 2018

Artikel

Forfattere: Verne Pedersen og forbundsnæstformand

I et nyt regeringsudspil er der fokus på barnets første 1000 dage. Ambitionen er at sætte tidligt ind i udsatte familier, hvor regeringen vil styrke indsatsen omkring barnets første 1000 dage. Og ja. Det ér overordnet vigtigt. Men det er først og fremmest rigtigt og helt afgørende for barnet, at vi handler tidligt. For samtidig ved vi jo, at det virker, når vi gør det. Derfor er det rigtigt set af politikerne, at udsatte børn nu kommer på finansloven.

Nu håber vi bare, at partierne bag aftalen vil huske den socialpædagogiske indsats og ikke mindst værdien af det tværprofessionelle samarbejde mellem socialpædagogik og andre fagligheder. Det vil vi fortsætte med at holde dem fast på. For vi har som socialpædagoger en lang og indgående erfaring med at arbejde med familierne.

Vi kender til at arbejde i ude hjemmene, hvor vi har fokus på de ressourcer, der er i familien – og ud fra de ressourcer støtter vi familierne med at få dagligdagen og relationerne til at fungere. Vi har erfaringen i at arbejde tværprofessionelt og inddrage den lokale omverden. Vi ved, hvordan det helt tætte lokalområde nogle gange også kan være en vigtig supplerende hjælp til familierne. Lige fra viceværten i opgangen til daginstitutionen, de store søskendes fodboldtrænere eller måske matematiklæren. Og netop balancen i at vide, #hvornår vi skal gå aktivt ind og hjælpe familierne, og #hvornår vi skal være faciliterende i familiernes liv, er essensen af den viden og erfaring, socialpædagoger tager afsæt i.

Vi ved også, at når vi sætter tidligt ind overfor børnene – så sætter vi også ind overfor familien og forældrene. Vi ved, at en styrkelse af familieforhold og forældreevne og dermed etableringen af et trygt hjem er det bedste middel til at forebygge udsathed blandt børn. Vi skal understøtte, at familierne får en skræddersyet familieindsats, hvor vi kan styrke den enkelte forældres kompetencer og redskaber. Og det er netop hos familierne, at socialpædagogernes faglighed skal i spil - sammen med de andre gode tiltag i udspillet ’Barnets 1000 første dage’. Og det kan kun gå for langsomt.

Bliv medlem