Gå til indhold

Kommentar

Vi slår et slag for habilitering

Der er borgere, der har en medfødt eller erhvervet funktionsnedsættelse eller er i en udsat situation, der gør, at de har behov for støtte til at udvikle, bevare og bruge deres evner og potentialer bedst muligt

29. august 2018

Artikel

Forfattere: Marie Sonne og forbundsnæstformand

Der er ingen tvivl om, at rehabilitering har fået en stadigt større betydning på det sociale område – i lovgivning, i kommunale forvaltninger og for mange af jer i jeres daglige arbejde. Det er positivt. For rehabilitering er grunden til, at borgere med fx funktionsnedsættelser og sindslidelser får en koordineret, helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i borgernes ønsker og drømme.

I år sætter Rehabiliteringsforum Danmarks nationale rehabiliteringskonference netop fokus på det sociale område – og herunder det socialpædagogiske bidrag til rehabiliterende indsatser. Og habilitering bliver også sat på dagsordenen. 

For der er borgere, der ikke har noget at vende tilbage til. Borgere, som ikke skal til at redefinere sig selv og deres liv. Der er borgere, der har en medfødt eller erhvervet funktionsnedsættelse eller er i en udsat situation, der gør, at de har behov for støtte til at udvikle, bevare og bruge deres evner og potentialer bedst muligt. 

Konferencen er en god mulighed for at deltage i debatten om og blive klogere på, hvilken vej rehabilitering og habilitering skal gå i en dansk kontekst. Den afholdes den 31. oktober i Nyborg.

I Danmark har habilitering en lidt stedmoderlig position i forhold til rehabilitering. Derfor har Socialpædagogerne sammen med Rehabiliteringsforum Danmark taget initiativ til at se på, hvad der ligger i begrebet habilitering – og ikke mindst i habiliteringsfeltet forstået som den praksis, tilgang og forståelse, der ligger i habilitering. 

Hen over efteråret samler vi en række relevante aktører for at få afdækket forskellige perspektiver på habilitering. Det arbejde skal gerne munde ud i en grønbog eller anden publikation, der kan give et billede af den debat om og udvikling af habilitering og habiliteringsfeltet, der foregår. Den skal så fungere som supplement til den afdækning af rehabiliteringsområdet, der findes i den hvidbog, som bl.a. Rehabiliteringsforum Danmark tidligere har stået bag udarbejdelsen af.

Sideløbende har vi et andet arbejde i gang, der skal bidrage til at sætte det socialpædagogiske område på dagsordenen, og det er afholdelsen af en stor verdenskongres om rehabilitering: ‘Moving Society’, der holdes i Aarhus i 2020. 

Hvis du vil høre mere om verdenskongressen, eller hvis du selv har ideer til programmet, er du meget velkommen til at kontakte planlægningsgruppen på info@rehabiliteringsforum.dk 

Bliv medlem