Gå til indhold

Studiestart

Studerende fravælger handicapområdet

Mange socialpædagogstuderende ønsker ikke at komme i praktik på fx bosteder, og de mangler viden om handicapområdet. UCN har udviklet helt nyt undervisningsmateriale, og flere bør følge deres eksempel, mener Socialpædagogerne

23. august 2018

Artikel
MBR_rasmus-janeB.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

Der er uoverensstemmelse mellem, hvor meget voksenhandicapområdet fylder på det socialpædagogiske arbejdsmarked, og hvor mange studerende, der i starten af uddannelsen brænder for området. Sådan lyder det fra adjunkt på UCN Nadia Berith Langagergaard, der underviser på pædagoguddannelsen og er koordinator for specialiseringen i social- og specialpædagogik.

- Vi blev opmærksomme på, at mange social- og specialpædagogikstuderende søgte praktik indenfor anbringelsesområdet fremfor handicapområdet. Vores undersøgelse tyder på, at de er usikre på, hvad voksenhandicapområdet er, og at de mangler viden om praksis, siger hun.

Ifølge Nadia Berith Langagergaard har nogle af de studerende negative forestillinger om voksenhandicapområdet, og allerede i starten af deres uddannelse hører de indimellem nogle skrækhistorier.

- Forestillingerne handler om borgernes behov for personlig hygiejne og går også på, at mennesker med handicap mange gange har nogle kroppe, der ikke umiddelbart inviterer til kram og knus. De studerende drømmer ofte om at redde verden og hjælpe udsatte børn og unge, og de oplever måske ikke det samme nød indenfor handicapområdet.

Helt nyt undervisningsmateriale
På UCN har de derfor i det seneste halvandet år arbejdet målrettet på at ruste de pædagogstuderende bedre til virkeligheden og åbne deres øjne for, at socialpædagogik i høj grad også finder anvendelse i arbejdet med mennesker med handicap. For langt størstedelen af praktikpladserne i den specialisering findes netop på fx bosteder eller andre tilbud til mennesker med handicap – ligesom arbejdspladserne i øvrigt også gør det.

- Vi må også gribe i egen barm, for den måde undervisningen er tilrettelagt på og den teori og de cases, vi anvender i undervisningen, giver ikke altid de studerende konkret viden om handicapområdet. Alt for ofte handler vores cases om børn på dagtilbudsområdet, om hjemløse eller anbragte børn, siger Nadia

Derfor er hun sammen med kollegaerne ved at udvikle et nyt undervisningsmateriale i samarbejde med to bosteder, som byder ind med konkrete faglige dilemmaer og problemstillinger, som skal bruges i undervisningen.

- Det er vigtigt, fordi vi skal uddanne pædagoger, som kan dække hele området. Vi skal tage det alvorligt, når de studerende ikke søger handicapområdet, for det er jo også der, mange af de studerende senere skal arbejde, siger hun.

Nej tak til bleskift
At mange pædagogstuderende ikke opfatter handicapområdet som noget attraktivt kan Jane Nielsen tale med om. Hun går på 9. modul på pædagoguddannelsen på UCN og oplevede uvidenhed blandt sine medstuderende.

- Det var en stor overraskelse for rigtig mange, at arbejdet med voksne handicappede også er et arbejdsområde for pædagoger. Mange gav udtryk for, at det jo bare er bleskift og pleje, og at det vel var et arbejdsområde for sosu’er og ikke for pædagoger, fortæller Jane Nielsen, der selv har valgt at specialisere sig i social- og specialpædagogik og ønsker at arbejde med mennesker med handicap.

Læs hele artiklen om Jane: Nej tak til bleskift

Næstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne ser gode takter hos UCN, og hun håber, at flere UC’er vil følge eksemplet og gennemgå undervisningsmaterialet og sikre, at handicapområdet er repræsenteret i både teori og cases ligesom de andre socialpædagogiske områder.

- Det er undervisningsstedernes ansvar at sikre, at de studerende får indblik i det udviklingspotentiale, der ligger hos fx en person med udviklingshæmning, men så sandelig også hos en selv som socialpædagog, siger hun.

Læs mere om studiestart i det seneste nummer af Socialpædagogen, som netop er udkommet.

Det var en stor overraskelse for rigtig mange, at arbejdet med voksne handicappede også er et arbejdsområde for pædagoger. Mange gav udtryk for, at det jo bare er bleskift og pleje, og at det vel var et arbejdsområde for sosu’er og ikke for pædagoger

Jane Nielsen, pædagogstuderende
Bliv medlem