Gå til indhold

Børn og unge

Stort fald i antallet af magt­anvendelser

Med en kulturændring er det lykkedes Slagelse Kommune at nedbringe antallet af magtanvendelser markant på kommunens botilbud for børn og voksne

20. august 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Fastholdelse af borgeren. En aflåst dør. Eller en klar besked om at få skruet ned for musikken. Sådan lyder tre eksempler på, hvad en magt-anvendelse kan dække over. Og den slags magtanvendelser har man i en politisk handleplan fra 2014 i Slagelse Kommune besluttet sig for, at der skal være langt færre af på kommunens botilbud for børn og voksne. 

Nu viser det sig, at indsatsen med at gennemføre en kulturændring på området, har båret frugt. Fra 2015 til 2017 er der på voksenområdet sket et fald i brugen af magtanvendelser på 62,5 pct. – og i samme periode er antallet af magtanvendelser på området for anbragte børn faldet med 50,9 pct. 

Baggrunden for den positive udvikling er et stærkt fokus på forebyggelse, hvor særligt nye medarbejdere på området fra start introduceres til lovgivning og praksis, og nye såvel som mere erfarne medarbejdere har deltaget i temadage og kurser i bl.a. etik og konfliktløsning.

Kompetenceudvikling

Især udviklingen på børne- og ungeområdet glæder byrådsmedlem Christopher Trung (V), som sidder i kommunens udvalg for specialiserede borgerindsatser.

– Det glæder mig meget, at vi oplever så markant færre magtanvendelser mod voksne på botilbud samt anbragte børn og unge. Noget af det, der både er og har været fokus på i forhold til børn og unge, er, at barnets tilbud matcher barnets behov, således at brug af magt-anvendelse nedbringes eller elimineres. Derudover har der været særligt fokus på kompetenceudvikling, styrket vidensdeling og et øget samarbejde med myndighedsrådgiverne for at styrke det personrelaterede tilsyn, siger han til sn.dk.

Der skelnes mellem det, der kaldes accepteret magt-anvendelse og ikke-tilladt magtanvendelse. Sidstnævnte er fx, hvis personen reelt ikke er til fare for sig selv eller andre, hvis ikke alle andre pædagogiske metoder er afprøvet, eller hvis personalets håndtering er konfliktoptrappende. For både de accepterede og ikke-tilladte magtanvendelser har Slagelse Kommune registreret et fald fra 2015 til 2017. 

Bliv medlem