Gå til indhold

Sporskifte

Nedslidning? Få penge til brancheskift

Mange socialpædagoger er truet af nedslidning og har derfor fået mulighed for at få et gratis ’sporskifte’ med vejledning og uddannelse, så de kan skifte branche

7. august 2018

Artikel
sporskifte.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Colourbox

Fysisk hårdt arbejde med løft af borgere. Bid, slag og krads fra udadreagerende borgere. Psykiske belastninger ved en målgruppe af udsatte mennesker. Det socialpædagogiske arbejde kan være hårdt for krop og sjæl – og hvis arbejdsmiljøet ikke er i top, kan man risikere nedslidning.

Men i stedet for sygemeldinger og ufrivillig afsked fra faget på grund af fysiske skavanker har ansatte på døgninstitutioner nu mulighed for et gratis ’sporskifte’. Her kan medarbejderen selv sammensætte vejledning, uddannelse og praktik på andre arbejdspladser i op til 40 dage for op til 120.000 kr.

Sporskifteordningen er et resultat af trepartsforhandlingerne, hvor lønmodtagere, arbejdsgivere og regeringen blev enige om at styrke efter- og videreuddannelsen i nedslidningstruede brancher.

Formand for Socialpædagogerne Benny Andersen er glad for, at de tre parter har fundet sammen om at løse et problem, der ellers nemt kunne opleves som et individuelt anliggende.

- Med ordningen anerkender vi, at det ikke er et privat problem, om man kan holde til et helt arbejdsliv i én branche, eller om man bliver nedslidt. Det er en fælles samfundsmæssig opgave at sikre et godt arbejdsliv for alle, og det ansvar skal vi løfte i fællesskab, siger han.

Der er afsat 25 mio. kr. hvert år frem til 2021, og pengene fordeles efter først til mølle-princippet. Men da ordningen først trådte i kraft den 1. juli 2018, er der altså 25 mio. kr. at søge frem til årsskiftet.

Dermed er der bedre chancer for at få del i midlerne, hvis man søger i 2018 end i 2019. Og Benny Andersen anbefaler alle at søge midlerne, hvis de frygter nedslidning, eller allerede har problemer med fysisk eller psykisk belastninger.

- Heldigvis viser alle vores undersøgelser, at langt de fleste socialpædagoger trives i deres job og har stor arbejdsglæde. Men der er et mindretal, som denne ordning er det helt rette for. For det kan være hårdt arbejde på en døgninstitution. Og denne gruppe skal vi også tage ansvar for, siger Benny Andersen.

Sporskifte-ordningen for nedslidningstruede

Værd at vide om sporskifteordningen

Kan jeg søge?
Der er ingen krav til uddannelse, alder eller jobfunktion. Både private og offentligt ansatte kan søge. Socialpædagoger, der arbejder følgende steder kan have ret til sporskifte:

- Familiepleje
- Beskyttede boliger o.l.
- Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
- Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
- Plejehjem
- Andre former for institutionsophold
- Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
- Flygtninge- og asylcentre
- Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
- Døgninstitutioner for børn og unge

Hvordan søger jeg?
Medarbejderen søger sammen med lederen om en sporskiftepakke hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Hvad kan jeg søge tilskud til?
Vejledning og afklaring
Erhvervsrettet uddannelse i op til 40 kursusdage
Evt. praktik på en anden arbejdsplads
Lønkompensation til din nuværende arbejdsplads

Bliv medlem