Gå til indhold

Socialpædagogerne mener

Hjælp på vej til udsatte børn

Med en milliard kroner vil regeringen sætte tidligere ind med hjælp til udsatte børn. Fornuftigt – og længe ventet, mener Socialpædagogerne

24. august 2018

Artikel
RM_benny-andersenB.jpg

De første 1000 dage i et barns liv er helt afgørende for, hvordan livet fremover former sig. Sådan lød det i dag, da regeringen præsenterede et nyt politisk udspil, som blandt andet indeholder en række forslag til, hvordan sårbare børn og udsatte familier skal have hjælp. Og formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen, er helt enig:

– Det er først og fremmest virkelig godt med en politisk ambition om at sætte tidligt ind i udsatte familier. Det er både vigtigt og tiltrængt. Vi ved jo fra vores arbejde med sårbare børn og udsatte familier, at det er helt afgørende for barnet, at vi handler tidligt. Og vi ved, det virker, når vi gør det. Derfor er det rigtig glædeligt at udsatte børn nu kommer på finansloven, siger han.

Han savner dog i udspillet et større socialpædagogisk aftryk på nogle af de konkrete initiativer, der handler om familiens rolle og på det tværprofessionelle samarbejde. Han peger på, at for at få øje på, om et lille barn er i fare for mistrivsel, så kræver det, at man har blik for barnets sociale liv og kan spotte omsorgssvigt og eventuel tilknytningsforstyrrelse.

– Her er socialpædagogerne en vigtig ressource i arbejdet, og vi har rigtig gode erfaringer med at understøtte andre fagligheder i arbejdet med udsatte børn og familier, siger han.

Konkret peger han på muligheder for kommunale forsøg med inddragelse af sundhedsplejersker. Her har Socialpædagogerne sammen med Dansk Sygeplejeråd tidligere foreslået, at man i særligt udsatte områder bør etablere udgående indsatsteam af socialpædagoger og sundhedsplejersker, der kan forebygge og sikre en hurtig, kvalificeret reaktion på sager om mistrivsel. Teamet skal have fokus på at hjælpe og støtte familien i et samarbejde med familien. De skal for eksempel kunne rykke ud ved underretning i sager og lave den første vurdering af, om der er brug for yderligere hjælp - som for eksempel en § 50 undersøgelse.

– Teamets fordel, at de kender lokalmiljøet. For nogle gange kan løsningen for eksempel være en kontakt til viceværten, fodboldtræneren eller matematiklæreren. Den idé håber jeg, vi kan realisere gennem den kommunale forsøgspulje, som er en del af regeringens forslag, siger Benny Andersen.

Bliv medlem