Gå til indhold

Psykiatri

Fysisk sygdom overses hos psykisk syge

Alt for mange psykisk syge får et ringere liv eller dør ligefrem af fysiske sygdomme, som bliver overset eller underbehandlet. Nyt forskningsprojekt skal sikre sammenhængende indsats

29. august 2018

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Hvis man har en svær psykisk sygdom, kan det betyde, at den skygger for eventuelle livstruende fysiske sygdomme, så den ramte enten får betydeligt og varigt nedsat livskvalitet – eller måske ligefrem dør af en sygdom, der ellers kunne være behandlet. 

Og kommer den psykisk syge i behandling, er det ofte meget svært for vedkommende at følge og fastholde et behandlingsforløb for fx kræft eller hjertekarsygdomme. 

De tørre tal viser, at mennesker med lidelser som skizofreni, bipolare lidelser eller svær depression dør mellem 10 og 20 år før resten af befolkningen.

Det er den dystre baggrund for et nyt forskningsprojekt, ‘The Phy-Psy Trial’, på Københavns Universitet. Målet er at udvikle en samlet behandlingsmodel, der skal reducere overdødeligheden og sikre et bedre liv til denne udsatte patientgruppe. 

– Det kan undre, at mennesker, der som regel er i tæt kontakt med sundhedssektoren, ikke bliver behandlet for alle deres sygdomme. Men det kan bl.a. skyldes, at de jo primært er i tæt kontakt med psykiatrien, der ikke har fokus på de fysiske lidelser, siger Pia Kürstein Kjellberg, der er forsknings- og analysechef på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Den nye model skal skabe sammenhæng mellem ind-sats-erne hos den praktiserende læge, det kliniske arbejde på hospitalerne og hele organiseringen af og kommunikationen omkring behandlingsindsatsen. Det skal ske på tværs af det somatiske og det psykiatriske behandlingssystem og af sektorerne. Og modellen skal både tage højde for patienternes, de pårørendes og fagpersonalets behov.

Mens selve forskningsprojektet er forankret på Københavns Universitet, er det VIVE, der skal samle op på omkostningerne ved den indsats, der bliver udviklet. Desuden skal en VIVE-forsker i en ph.d.-afhandling afdække, hvordan mennesker med en svær psykisk sygdom i deres hverdag håndterer det at have en alvorlig fysisk sygdom oveni, hvilken rolle deres netværk og pårørende spiller, og hvordan de klarer at navigere rundt i behandlingssystemerne. Denne del af projekter skal foregå blandt patienter i socialpsykiatrien i Region Midtjylland.


Læs mere om forskningsprojektet her

Bliv medlem