Gå til indhold

Bøger til studiet

Bogomtaler 20. august 2018

20. august 2018

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Udviklingshæmning – en grundbog

Af Kurt Søren, Dorte Eifer og Mette Egelund (red.)

I denne grundbog om udviklingshæmning beskriver i alt 24 forfattere området ud fra hvert deres faglige ståsted og speciale. Den brede tilgang er der en god grund til: Udviklingshæmning er med redaktørenes ord en tværfaglig opgave, og det er derfor på sin plads, at der bliver set på både den lægefaglige, den psykologiske og den pædagogiske side. Og det er også meget passende, at bogen indledes med et historisk rids, der beskriver udviklingen i synet på og dermed livskvaliteten for mennesker med udviklingshæmning. Fra den første ‘idiotanstalt’ til nutidens botilbud og selvbestemmelse. Men det er også historien om et fagområde, der har været (for)trængt gennem en årrække, og som stadig har trange kår, når det kommer til forskning. Og hverdagen er i dag også på ny trængt for mange udviklingshæmmede. Som den mangeårige formand for de udviklingshæmmedes egen organisation ULF, Lisbeth Jensen, skriver i sit bidrag til bogen: ‘Der er stadig mange udviklingshæmmede rundt om i landet, som ikke får lov til at bestemme over deres eget liv’. Der er med andre ord plads til forbedring, og med bogens 360 graders blik på området kan den måske bidrage til det arbejde, der venter bl.a. fremtidens socialpædagoger


Forlaget Oligo – bestilles på www.oligo.nu. 480 sider. 399 kr.

Anerkendende læsning

Af Hanne Hede Jørgensen

Hvordan bliver man en bedre pædagog af at læse akademiske tekster? Så simpelt – og alligevel så komplekst – er spørgsmålet i lektor ved pædagoguddannelsen i Aarhus Hanne Hede Jørgensens bog om læseteknik for pædagogstuderende. Det er bogens mål at vise helt praktisk, hvordan studerende skal møde teksterne på en anerkendende og respektfuld måde, men uden nødvendigvis at være enige. Sådan bliver man klogere på egne positioner og holdninger – og en god pædagog. For pædagog er noget man læser til. Mange tænker pædagogik som konkret handling, men tekstlæsning er en fundamental del af den faglige samtale, der er nødvendig for at kvalificere den pædagogiske viden, man handler ud fra, lyder det fra bogens forfatter. Bogen indeholder konkrete studieteknikker og læsemodeller, som kan støtte den studerende gennem hele studiet. Samtidig er bogen en introduktion til pædagogiske nøglebegreber. 


Akademisk Forlag. 72 sider. 129,95 kr.

Videnskabsteori – for de pæda­gogiske professionsuddannelser

Af Marianne Høyen og Ulf Brinkkjær

Pædagogik – det er da noget med mennesker, aktiviteter og relationer, ikke? Jo, selvfølgelig, men bag hverdagens kram og omsorg ligger en vidtforgrenet pædagogisk videnskab, som danner grundlaget for hverdagens praksis, og som giver både den pædagogstuderende og praktikeren et fundament at stå på – og ikke mindst et afsæt for at udvikle sin praksis. Denne 2. udgave af bogen, der udkom første gang i 2007, præsenterer den teoretiske værktøjskasse og de teoretikere, der danner grundlaget for de pædagogiske diskussioner, man som studerende (og uddannet praktiker) konstant må geråde sig ud i for at blive skarpere på sit fag. Og netop det at kunne begrunde sine valg og bruge sin viden er krav, som i stadig stigende grad er en del af hverdagen som (social)pædagog, noterer forfatterne sig i forordet. Og så går det derudaf med kapitler om hermeneutik, Frankfurterskolen, aktionsforskning, Foucault og socialkonstruktivisme i enkle, men også nuancerede fremstillinger – for hvert kapitel kædes sammen med eksempler fra pædagogisk praksis, som gør, at den kan bruges meget konkret i studiesammenhænge. Og – som forfatterne skriver i forordet – så kan værktøjskasser godt være fascinerende i sig selv, men det er først, når de kommer i brug, at det rigtigt batter noget.


Udkommet på Hans Reitzels Forlag. 230 sider. 225 kr.

Pædagogers sprog

Af Hanne Hede Jørgensen og Karsten Tuft (red.)

Pædagoger snakker meget. En kliche? Jo, men der er en god grund, understreger redaktørerne af denne spritnye bog. ‘Pædagogkulturen er en meget mundtlig kultur. Sprog er vigtigt for pædagoger, fordi de skal møde og understøtte relationer med og mellem mennesker og være pædagogiske i komplekse og spontane situationer. Men de skal også kunne indgå i faglige samtaler om, hvad god pædagogik er og bør være’, konstateres det i forordet. Men er det overhovedet muligt at udvikle et fagsprog, der kan rumme en sådan bredde? Bogens forfattere slår til lyd for, at man lytter til det sprog og til den viden om deres profession, som pædagogerne udtrykker i sproget, og bogen har som mål at klæde pædagogstuderende på til netop at ‘snakke pædagogik’ og indgå i de faglige samtaler, der både er nødvendige redskaber i hverdagen og som indeholder muligheden for at udvikle pædagogikken. Bogen er direkte skrevet som en grundbog til modulet ’Professionsviden og Forskning’, men kan selvfølgelig også anvendes til senere opgaver og i andre sammenhænge. 


Udkommet på Akademisk forlag. 180 sider. 249,95 kr. 

Bliv medlem