Gå til indhold

Forsorgshjem

Bliv coachet gennem de svære livsfaser

Kan samtaler med en coach være en hjælp til nyansatte, nyuddannede eller en stressede kolleger? Det skal afprøves i et nyt projekt på Forsorgshjemmet Østervang, hvor medarbejdere, der står midt i udfordrende livsovergange, kan få støtte gennem coaching

29. august 2018

Artikel
KMH_oestervang2B.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Kissen Møller Hansen

En kollega vender tilbage fra barsel. En anden har været nede med stress og skal nu tilbage til jobbet. Og nye medarbejdere skal indføres i rutiner og arbejdsgange og lære at håndtere en kompleks arbejdsplads. 

Ethvert arbejdsliv rummer masser af overgange – nogle af dem mere udfordrende end andre. Men måske kan coaching gøre nogle af de svære livsfaser lettere at komme igennem. 

Det er tanken bag et nyt projekt, som Forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg går i gang med i september – med økonomisk støtte på 73.000 kr. fra en såkaldt Livsfasepulje i Aarhus Kommune. 

– Vores håb er, at vi ved at tilbyde coachingforløb kan fastholde medarbejderne længere og øge trivslen og arbejdsglæden. I projektet fokuserer vi på de medarbejdere, som står midt i en fase i deres liv, hvor tingene ændrer sig. Og tilbuddet omfatter samtlige medarbejdergrupper – lige fra rengøring og ledelse til pædagoger, ergoterapeuter og socialrådgivere, fortæller afdelingsleder på Østervang Maj Bærentzen. 

I alt er seks socialpædagoger på Østervang blevet uddannet som coaches, og det er dem, der skal stå for projektet, 20 medarbejdere får mulighed for tre til fire samtaler med en coach.

Med coaching kan vi give den enkelte nogle redskaber til bedre at kunne navigere i den livsfase, vedkommende står midt i

Maj Bærentzen, afdelingsleder, Østervang

Samme værktøjer og teknikker 

De seneste år har man på forsorgshjemmet haft coaching af beboerne som en fast ydelse for at støtte borgerne i selv at finde de løsninger, der kan hjælpe dem ud af hjemløsheden (se artiklen ‘Coach-ing åbner nye døre for hjemløse’).

Det er disse gode erfaringer, der nu skal overføres til de ansatte. 

– Vi skal coache de medarbejdere, som står i en krævende livsfase. Det kan fx være en ny medarbejder, som har svært ved at håndtere kompleksiteten i arbejdet, men det kan også være en garvet kollega, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og deres hverdag ændrer sig markant, eller én som kommer retur fra en sygemelding eller barselsorlov. Alle de faser, hvor livet ændrer sig, har vi fokus på, fortæller socialpædagog og coach June Tagmose.

Coachingsamtalerne tager afsæt i de samme værktøjer og teknikker som de forløb, de seks coaches kører med beboerne på Østervang. Med fokus på hvad den enkelte medarbejder kan gøre, og hvordan organisationen bedst møder vedkommendes behov i en given livsovergang.

– Det handler i høj grad om at sikre, at medarbejderne føler sig set og hørt. Med coaching kan vi give den enkelte nogle redskaber til bedre at kunne navigere i den livsfase, vedkommende står midt i. Hvad enten det så handler om tilbagevenden til arbejdet efter sygdom eller barsel – eller om at man har svært ved at håndtere balancen mellem arbejde og fritid, siger Maj Bærentzen.


I en ny interviewserie sætter Socialpædagogen fokus på livsovergange og følger en række medlemmers rejse gennem nogle af livets små og store faser og overgange. Læs mere på her 

Bliv medlem