Gå til indhold

Uddannelse

Nyt tiltag skal få sårbare unge i skole

Otte kommuner og 13 uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark går sammen om at øge andelen af sårbare unge, der gennemfører en uddannelse

26. juli 2018

Artikel

Forfatter: Lea Holtze

Statistikkerne har tidligere talt deres eget triste sprog: Mange udsatte børn går ikke i skole, får ikke folkeskolens afgangsprøve og sidenhen ikke en ungdomsuddannelse.

Nu vil otte kommuner og 13 uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark knække kurven: Mere end 1.500 sårbare og frafaldstruede elever i regionen skal have hjælp til at klare sig igennem deres ungdomsuddannelse. Der skal bl.a. ansættes trivselsmedarbejdere på skolerne og skabes netværk med psykiatrien.

For det er vigtigt, at de ikke bliver tabt på vejen gennem uddannelsessystemet, mener formanden for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft i Region Syddanmark, Tage Petersen (V).

– Både nu og i fremtiden mangler vi uddannet arbejdskraft, og samtidig viser undersøgelser, at den faktor, der har størst betydning for livskvalitet, er et arbejde. Derfor vil det være til gavn for både den enkelte og samfundet, hvis vi kan øge andelen af elever, der gennemfører deres uddannelse for efterfølgende at komme ud i job, siger han i en pressemeddelelse.

Hjælpen til de sårbare unge kommer i form af projektet ‘Fremskudt trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne’. Projektet henvender sig til unge, der har forskellige psykiske sygdomme, er plaget af sociale, personlige eller økonomiske problemer, eller er kommet ud i et misbrug. 

Beredskab og netværk

Syddansk Vækstforum har bevilget 11 mio. kr. til projektet, mens Region Syddanmarks uddannelsespulje støtter med 5 mio. kr. Pengene skal gå til at etablere et trivselsberedskab på hver af de 13 uddannelsesinstitutioner i form af en fast trivselsmedarbejder. Desuden skal der etableres et eksternt netværk med bl.a. kommunen og psykiatrien, og så skal der laves et internt netværk på skolerne med kontaktlærere og vejledere, der kan støtte de sårbare unge. 

De unge skal desuden have et individuelt vejlednings- og coachingforløb, som skal styrke deres evne til at mestre hverdagen. Der bliver oprettet gruppeforløb for dem, så de bliver en del af et fællesskab. Og endelig skal lærerne klædes bedre på til at spotte og hjælpe de sårbare unge i undervisningen.

Målet er, at hver fjerde sårbare ung fastholdes i ungdomsuddannelsen, mens halvdelen af dem visiteres til kommunen, så de kan få den hjælp, de har brug for, før de igen kan starte på en ungdomsuddannelse.

Bliv medlem