Gå til indhold

Psykiatri

Gratis temamøder i både øst og vest

Hvordan er det at arbejde som socialpædagog i psykiatrien? Det kan du blive klogere på, når der afholdes to temamøder i Aarhus og Hillerød

26. juli 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Måske arbejder du allerede inden for psykiatrien. Eller du overvejer måske at bevæge dig i den retning? Nu er der mulighed for at blive lidt klogere på, hvordan det så er at arbejde som socialpædagog i psykiatrien. 

På to temamøder, som Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser står bag, kan du møde nogle af de medlemmer, der arbejder inden for psykiatrien og høre om deres erfaringer og udfordringer på området.

I Kreds Østjylland foregår temamødet den 28. august, og her er der to oplæg. Det første handler om Psykiatriens Hus i Silkeborg, hvor man under samme tag har samlet akut døgninstitution, behandlingspsykiatri og socialpsykiatri. Hør socialpædagog Kirsten Nørskov samt en distriktssygeplejerske fortælle om de positive resultater ved den måde at organisere sig på.

I mødets andet oplæg sættes der fokus på et helt særligt afsnit på Psykiatrisk Hospital Risskov. På afsnit R3 arbejder socialpædagog Lis Noe-Nygaard med grønlændere med behandlings- eller anbringelsesdomme – og det arbejde fortæller hun om i Aarhus.

Også på temamødet i Kreds Nordsjælland den 5. september er der mulighed for at høre oplægget om Det retspsykiatriske afsnit R3 på Psykiatrisk Hospital Risskov. 

Men derudover kan du også høre et oplæg om børnepsykiatrien, hvor socialpædagog Michel Kikkenborg fortæller om arbejdet med udredning af børn i psykiatrien – og om temaer som miljøterapeutisk tænkning og familiesamarbejde.

Begge temamøder er gratis – og selvom du ikke er medlem af Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser, kan du sagtens deltage.  ν


Læs mere og tilmeld dig her

Bliv medlem