Gå til indhold

TRIO

Det kommer ikke af sig selv

De er krumtap på arbejdspladsen, TRIO’en bestående af leder, TR og AMR. Her kan du møde et TRIO-medlem og læse, hvad der driver ham i det daglige

26. juli 2018

Artikel

Forfatter: Lea Holtze

Hvorfor blev du arbejdsmiljørepræsentant?

Jeg blev opfordret til at stille op i forbindelse med en omorganisering, hvor vi gik fra at have to til fire AMR’er. Jeg tog imod opfordringen, fordi jeg tænkte, at det var rart med nogle nye udfordringer. Det at være AMR giver større indblik i arbejdspladsen, det giver mulighed for at gøre sin stemme gældende, og det giver perspektiver på arbejdslivet. Bl.a. i forhold til, hvordan vi taler sammen på arbejdspladsen. I mit arbejde fokuserer jeg meget på borgernes måde at kommunikere på. En del af den tankegang kan overføres til arbejdslivet, så vi skaber et bedre arbejdsmiljø for hinanden. 

Hvordan synes du, at du kan gøre en forskel som arbejdsmiljørepræsentant i hverdagen?

Jeg oplever, at jeg gør en forskel, når jeg lytter til mine kolleger og bringer deres budskaber videre til ledelsen. Og når der kommer meldinger fra ledelsen, kan jeg hjælpe med at formidle og nuancere budskaberne og sikre, at ledelsen kommer med forklaringer, der giver mening. Det kan være med til at forhindre, at der opstår unødig usikkerhed om fremtiden og folks jobsikkerhed – den slags kan virkelig belaste det psykiske arbejdsmiljø.

Som ny AMR-gruppe har vi desuden udviklet en ny måde at lave arbejdspladsvurdering (APV) på. Tidligere har medarbejderne skullet udfylde et mere eller mindre standardiseret skema, som AMR efterfølgende lavede en handleplan ud fra. Nu har vi udviklet en dialogbaseret APV, hvor medarbejderne først besvarer nogle spørgsmål, som de efterfølgende sammen med deres team og AMR har en dialog om. Derefter laver teamet sammen en handleplan. Tanken er, at det skal åbne for mere dialog i personalegruppen. Vi er lige blevet færdige med at udvikle metoden og har kørt nogle testforløb af den. Det bliver rigtig spændende, når den nu skal ud at leve. 

Hvad er det vigtigste, du har oplevet, og som måske har ændret dig som arbejdsmiljørepræsentant?

Jeg er blevet mere opmærksom på, hvor meget man som medarbejder kan gøre for at bidrage til et godt arbejdsmiljø. Man kan ikke bare læne sig tilbage og forvente, at nogle fikser det, eller at det kommer af sig selv. Derfor forsøger jeg at være med til at italesætte, at det er et fælles ansvar. Samtidig er der også meget, vi ikke kan ændre på. Så må vi i stedet få det bedste ud af omstændighederne.

Hvad er det sidste, du har grinet af?

Det må have været af min kone i morges, som var så træt, at hun ikke var til at få ud af sengen. Når man selv har været oppe i længere tid, kan det være ret komisk.

Hvad er dit faglige motto?

Hvis man står med et problem, må man tage stilling til, om det er noget, man kan ændre. Hvis ikke, er der ingen grund til at bruge energi eller tanker på det. Det siger jeg til borgerne, men det gælder sådan set for os alle. 


Mød flere TRIO-medlemmer på fagbladets hjemmeside: socialpaedagogen.sl.dk/trio

Bliv medlem